Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/07/2017
31/05/2018

EQF kwaliteitsanalyse in Georgië en Servië

Na onze EQF-kwaliteitsanalyse in Albanië, Bosnië Herzegovina, Kosovo en Montenegro krijgen we in Georgië en Servië opnieuw de opdracht om met de indicatoren van het European Quality Framework (EQF) te werken.

European Quality Framework Servië

Na verschillende lezingen en masterclasses over monintorin en evaluatie in ECEC (Early Childhood Education and Care) , nemen we bij stakeholders, beleidsmakers, oudesr en kinderen verschillende interviews en focusgroepn af. Deze resultaten analyseren we, samen met een review van twee belangrijke documenten:

  • de standaard voor teachers (beroepscompetentieprofiel)
  • een nieuw kwaliteitskader (Years of Ascent

UNICEF Servië aanvaardt ons voorstel voor de hervorming van de initiële opleiding voor teachers.

In een tweede fase brengen brengen we een analyse van initiële trainingen uit Nieuw-Zeeland, Denemarken, Italië, Ierland, België (Vlaanderen) en Kroatië samen met een analyse van de bestaande initiële opleiding in Servië. Dit leidt tot aanbevelingen voor de hervorming van de universitaire opleiding in Servië voor ECEC teachers. Het rapport met aanbevelingen bespreken we met verschillende stakeholders, verantwoordelijken van de opleidingen en beleidsmensen tijdens een field visit aan Servië.

European Quality Framework in Georgië

De opdracht in Georgië bestaat uit een rapport op basis van focusgroepen waarin de kwaliteit van het ECEC-systeem wordt geanalyseerd en uit een uitgebreide survey door de Dienst voor Statistiek van het Ministerie van Onderwijs (NAEC) van Georgië in opdracht van UNICEF. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een survey (vragenlijst die naar alle voorzieningen wordt opgestuurd). VBJK leidt de focusgroepen en stelt de vragenlijst voor de survey samen.

We bespreken de resultaten van de survey en de focusgroepen met de UNICEF-verantwoordelijken en NAEC, daarna schrijven we voor Georgië een landenrapport.

Report: Study on quality of early childhood education and care in Georgia

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.