EQF kwaliteitsanalyse in Oost-Europa en Centraal-Azië (ECA-countries)

Na onze EQF-kwaliteitsanalyse in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro kreeg VBJK in Georgië en Servië opnieuw de opdracht om met de indicatoren van het European Quality Framework (EQF) te werken. Daarna volgde ook een opdracht in Oekraïne.

European Quality Framework Servië

Na verschillende lezingen en masterclasses over monitoring en evaluatie in ECEC (Early Childhood Education and Care) namen we bij stakeholders, beleidsmakers, ouders en kinderen verschillende interviews en focusgroepen af. Deze resultaten analyseerden we, samen met een review van twee belangrijke documenten:

  • de standaard voor teachers (beroepscompetentieprofiel)
  • een nieuw kwaliteitskader (Years of Ascent)

UNICEF Servië aanvaardde ons voorstel voor de hervorming van de initiële opleiding voor teachers.

In een tweede fase brengen brachten we een analyse van initiële trainingen uit Nieuw-Zeeland, Denemarken, Italië, Ierland, België (Vlaanderen) en Kroatië samen met een analyse van de bestaande initiële opleiding in Servië. Dit leidde tot aanbevelingen voor de hervorming van de universitaire opleiding in Servië voor ECEC teachers. Het rapport met aanbevelingen bespraken we met verschillende stakeholders, verantwoordelijken van de opleidingen en beleidsmensen tijdens een field visit aan Servië.

European Quality Framework in Georgië

De opdracht in Georgië bestond uit een rapport op basis van focusgroepen waarin de kwaliteit van het ECEC-systeem werd geanalyseerd en uit een uitgebreide survey door de Dienst voor Statistiek van het Ministerie van Onderwijs (NAEC) van Georgië in opdracht van UNICEF. Hierbij werd gebruik gemaakt van een survey (vragenlijst die naar alle voorzieningen werd opgestuurd). VBJK leidde de focusgroepen en stelde de vragenlijst voor de survey samen.

We bespraken de resultaten van de survey en de focusgroepen met de UNICEF-verantwoordelijken en NAEC, daarna schreven we voor Georgië een landenrapport.

Report: Study on quality of early childhood education and care in Georgia

European Quality Framework in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro

In opdracht van UNICEF treedt VBJK in de Balkan op als ECEC-consult. Onze expertise in Early Childhood Education and Care delen we met middle income landen uit deze regio: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro.

Kwaliteitscriteria van EQF

Tijdens werkbezoeken ondersteunde VBJK deze partners om de kwaliteitscriteria uit het European Quality Framework (EQF) om te zetten naar de nationale context.

VBJK werkt verder mee aan verschillende rapporten en papers die hierover blijven verschijnen.

Hier vind je alvast het eindrapport: Quality of ECE services Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo Montenegro | auteurs Jan Peeters & Deepa Grover

European Quality Framework in Oekraïne

Sinds 2015 werden door VBJK-medewerkers (Jan Peeters, Hester Hulpia, Nima Sharmahd, Katrien Van Laere en Chris De Kimpe) in opdracht van UNICEF Geneva doorlichtingen gedaan in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië Kosovo, Montenegro en Servië van het systeem van ECEC op basis van het European Quality Framework in de zogenaamde ECA-landen (Europe and Central Asia, voormalige communistische landen). Begin 2019 verscheen dan het rapport van UNICEF Oekraïne, met onder meer ook aandacht voor de situatie in de oorlogsgebieden in Oost-Oekraïne.
Download het rapport Improving the quality of ECEC services in Ukraine

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners

  • Unicef

    VBJK is ECEC consultant voor Unicef.