Adviesverlening

VBJK neemt deel aan allerlei werkgroepen, overlegstructuren, raden, projecten, wetenschappelijke fora. Wij zijn graag klankbord en verlenen vaak advies. Omgekeerd houden we dankzij onze betrokkenheid bij verschillende overlegorganen ook zeer goed voeling met ontwikkelingen in praktijk, beleid en onderzoek. Een opsomming:

  • Ambtelijke werkgroep ‘Investeren in de omgeving van kinderen: transities’ | Brecht Peleman & Katrien Van Laere | 2015 – 2016
  • Cadre de référence des milieux d’accueil de la Petite Enfance à la Ville de Bruxelles | Referentiekader Kinderopvang voor de Stad Brussel | Caroline Boudry | 2015 – 2016
  • MeMoQ klankbordgroep | Chris De Kimpe & Jan Peeters | 2013 – 2017
  • Lokaal Overleg Kinderopvang Stad Gent | Jan Peeters | doorlopend
  • Stuurgroep sociale functie Kind & Gezin | Ankie Vandekerckhove | doorlopend
  • REWARD: Strategisch Basisonderzoek over gezonde voedingskeuzes bij jonge kinderen | Caroline Boudry & Jan Peeters | 2014 – 2016
  • Brugfiguren voor inter-Europese Integratie in het Basisonderwijs, BIEM project Stad Gent | Jan Peeters | 2015 – 2016
  • Adviesraad Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | Sandra Van der Mespel | doorlopend