Assistenten in Europese basisvoorzieningen voor jonge kinderen

In de meeste Europese landen werken er naast gekwalificeerde professionals (die opgeleid zijn op bachelor of op beroepsniveau) vaak ook ongekwalificeerde kinderbegeleiders. Zij worden doorgaans assistenten genoemd.

Belangrijke functie

Deze assistenten zijn niet of laag geschoold en nemen meestal belangrijke taken op zich. In kleuterscholen bijvoorbeeld bieden zij kinderen vaak de nodige individuele zorg. Vanuit hun positie naast de kleerkracht besteden assistenten meestal extra aandacht aan kinderen uit anderstalige en/of kwetsbare gezinnen.

Onderzoek en trajecten voor assistenten

Binnen de Europese Commissie en meer bepaald binnen het Directoraat Generaal van Education en Cultuur is er een netwerk van experten over onderwijs: NESET II. Als lid van dit netwerk werkt VBJK aan een onderzoek over de rol van assistenten binnen Europa.

Welke opdrachten nemen assistenten op? Hoe verhoudt hun functie zich tot andere functies in ECEC? Wat zijn mogelijke trajecten van professionalisering en validering voor assistenten?