Brussel op weg naar Educare

Hoe verloopt de eerste periode in Nederlandstalige kleuterscholen in Brussel? Ouders vertellen wat het voor hen betekent als hun kind na een periode thuis of in de kinderopvang voor het eerst naar de kleuterklas gaat. Ook verschillende groepen medewerkers staan stil bij de overgang naar het kleuteronderwijs: medewerkers uit kleuteronderwijs, voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en armoedebestrijding.

Observaties instapklas

Parallel aan de gesprekken met ouders en medewerkers loopt er een casestudie. Drie kinderen worden op verschillende tijdstippen tijdens hun eerste maanden in de instapklas geobserveerd. Dit geeft een goed beeld van wat er dagelijks gebeurt in een doorsnee Brusselse instapklas.

Denkoefening transitie

De focusgesprekken en de casestudie geven zinvolle input aan een eerste discussiedag in 2015. Dertig sleutelfiguren uit praktijk, beleid en onderzoek denken samen na hoe de transitie naar de kleuterklas warmer kan verlopen. In 2016 loopt deze denkoefening verder. Een groep van praktijk- en beleidsmedewerkers uit de domeinen Welzijn en Onderwijs bespreken de onderzoeksresultaten uit de focusgesprekken en de observaties steeds diepgaander.

Van Brussel naar Kopenhagen en terug

De groep sleutelfiguren maakt bovendien kennis met praktijken in binnen- en buitenland. Wat kan inspirerend zijn voor het kleuteronderwijs in Brussel? VBJK organiseert een bezoek aan Kopenhagen. Bij Bruzz vind je een sfeerbeeld van de studiereis naar Denemarken.

Slotoefening

Op een afrondende bijeenkomst bespreken de sleutelfiguren samen met VBJK welke inspiratie kan leiden tot modellen voor een geïntegreerde aanpak van zorg en leren. Op die manier wil Brussel de transitie van kinderen die van thuis of de kinderopvang met de kleuterschool starten, verder ondersteunen.

Meer lezen over het belang van een warme overgang