Onthaalouders Sterker Maken

Werken in de gezinsopvang is tegelijk mooi en veeleisend. Daarom ontwikkelen we instrumenten om mensen een goede start te laten maken en hen ook nadien verder te ondersteunen.

Kennismakingstraject Gezinsopvang

Via een kennismakingstraject Gezinsopvang krijgen kandidaat onthaalouders inzicht in de competenties die ze in deze job nodig zullen hebben. Vooraleer ze van start gaan, brengen ze hun eigen verwachtingen, talenten, draagkracht en groeikansen in kaart. Kandidaat onthaalouders die een goed zicht hebben op een job in de gezinsopvang, kunnen een weloverwogen keuze maken. Kandidaat onthaalouders gebruiken in dit kennismakingstraject de werkmap Bouwen aan je eigen draagkracht.

Tools voor draagkracht en collegiaal leren

Ook voor onthaalouders die reeds aan het werk zijn, ontwikkelen we ondersteuningstools. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan zorgen we dat de pedagogische begeleiding beter aansluit op de competenties en draagkracht van elke onthaalouder. Er is ook een werkmap Bouwen aan je eigen draagkracht op maat van onthaalouders die reeds aan het werk zijn.

Via de lerende netwerken willen we bovendien het collegiaal leren stimuleren. Onthaalouders werken overdag alleen, zonder de feedback van collega’s of ondersteuning door een team. Ze hebben deugd van een professioneel netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Door onderling uit te wisselen groeien onthaalouders ook in hun persoonlijke professionele ontwikkeling.

ESF ambassadeurs

Dit project vertrok van de bevindingen uit ecce ama!

In 2013 bekroonde ESF het project ‘Onthaalouders Sterker Maken’ met het ESF Ambassadeurschap. CEGO was partner in dit project, VBJK promotor.

In een resonangsgroep zetelden allerlei betrokkenen uit de gezinsopvang: CVO De Oranjerie (Diest), CVO VSPW (Gent), Dienst voor Onthaalouders De Blauwe Lelie, Landelijke Kinderopvang, LBC – NVK, Pluralistisch Platform Jeugdzorg (PPJ), Solidariteit voor het Gezin, Syntra Vlaanderen, UnieKO, VCOK, VDKO (de Kommagroep), VIVO, Vlaams Welzijnsverbond, VSPF – Helpdesk Onthaalouders, Steunpunt Kinderopvang van VVSG.

VBJK
VBJK
VBJK