coKO

In het coKO project ontwikkelde VBJK in samenwerking met Coopburo een handleiding voor elke ouder, begeleider of ondernemer in de kinderopvang die denkt aan het oprichten van een oudercrèche, al dan niet volgens coöperatief model.

De handleiding focust op de pedagogische visie en praktijk. Vragen als waarom starten met een (coöperatieve) oudercrèche en hoe doe je dat, komen er in aan bod.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien

Medewerkers