CoRe | Kerncompetenties voor werken met jonge kinderen

CoRe staat voor Competences Requirements in Early Childhood Education and Care (ECEC). Met andere woorden: het is een studie naar de competenties die nodig zijn om kwaliteitsvol te werken in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen (0 tot 6 jaar).

De onderzoeksmethode bestaat uit een uitgebreid literatuuroverzicht, een survey in 17 Europese landen en casestudies in zeven van deze landen. De Vlaamse casus belicht de pedagogische begeleidingsdienst van de dienst kinderopvang van Stad Gent: 14 medewerkers die langdurig pedagogische begeleiding hebben gekregen, worden onderworpen aan een autobiografisch diepte-interview. Zijn hierdoor hun competenties verhoogd? Hoe hebben zij tijdens hun loopbaan hun professionaliteit opgebouwd? Wat zorgt binnen een team voor een klimaat waarin begeleiders gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen?

Het competent systeem

De conclusies van de Vlaamse casus lopen parallel aan die van de literatuurstudie, de survey en de andere casestudies. Competent zijn is niet enkel de individuele verantwoordelijkheid van begeleiders, maar van het hele systeem. Team, beleid en opleidingen zorgen mee voor competente mensen. Het is dus belangrijk dat leidinggevenden, dienstverantwoordelijken en inrichtende machten mee inzetten op professionalisering.

Lokale, nationale en Europese overheden moeten kwaliteitskaders en -criteria aanreiken die er toe doen. Ook opleidingsinstituten, trainingscentra, onderzoekscentra en universiteiten dragen bij aan het competente systeem.

Dit onderzoek is besteld door de Europese Commissie, meer bepaald door het Directoraat Generaal van Educatie en Cultuur.

Meer lezen over het CoRe onderzoek

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be