TOY verlaagt drempels voor Roma

Buurtgerichte kinderopvanginitiatieven zetten traditioneel sterk in op het bereiken van de sociale mix in hun omgeving. Daarbij is extra aandacht nodig voor Roma families. In dit project zullen verschillende kinderopvangorganisaties, spelotheken en spel- en ontmoetingsplaatsen experimenteren met intergenerationele en inclusieve activiteiten.

TOY verlaagt drempels voor Roma

Het project vangt aan met een training, vervolgens starten verschillende pilootprojecten. De ECEC voorzieningen van deze pilootprojecten (organisaties voor Early Childhood Education and Care) richten intergenerationele activiteiten in, steeds met bijzondere aandacht voor Roma families: kinderen, ouders en grootouders.

TOY voor inclusie

De officiële naam van het project is TOY for inclusion: Community Based ECEC for Roma Children

TOY for inclusion werkt aan:

  • inclusie via de betrokkenheid van families en intergenerationeel leren in ECEC voorzieningen voor Romani en niet-Romani families;
  • de competenties van professionals die met kinderen en families werken om in diverse contexten te werken;
  • leren en uitwisseling in praktijk en beleid over verschillende landen heen, over hoe sociale inclusie en desegregatie versterkt kunnen worden.  

De TOY4Inclusion Toolkit is online!

Romani Early Years Network

Aan dit internationale project werken onderzoeksinstellingen en trainingsorganisaties uit Slovenië, Kroatië, Letland, Slovakije, Nederland, Vlaanderen, Italië en Hongarije mee. Het project bouwt verder op de ervaringen van het Romani Early Years Network (REYN) en het eerdere TOY project waarin VBJK mee expertise en methodes ontwikkelde over intergenerationeel leren.

Internationale website & partners

Alle informatie vind je op de officiële internationale website TOY for Inclusion

Naast VBJK werken volgende partners mee aan TOY for inclusion:

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Nima

Medewerkers

Partners

  • Stad Gent

    Vanuit de ervaringen in pedagogische ondersteuning slaan VBJK en Stad Gent wel vaker de handen in el...

Foto's