Training inclusie en respect voor diversiteit

18/01/2018 - 27/02/2018

Buurtgerichte kinderopvanginitiatieven zetten traditioneel sterk in op het bereiken van de sociale mix in hun omgeving. Daarbij is extra aandacht nodig voor Roma families.

TOY 4 Inclusion

Deze training past binnen het project TOY for Inclusion waarbij verschillende kinderopvangorganisaties, spelotheken en spel- en ontmoetingsplaatsen experimenteren met intergenerationele en inclusieve activiteiten, met bijzondere aandacht voor Roma families: kinderen, ouders en grootouders.

Uitwisseling & visieontwikkeling

In de training kunnen professionals van verschillende organisaties hun ervaringen en praktijken uitwisselen. De focus ligt op een inclusieve visie en een inclusieve aanpak die het welzijn van kinderen en gezinnen ten goede moet komen.

  • Hoe breng je Roma en niet-Roma kinderen en families samen? Wat zijn uitdagingen en succesfactoren voor een organisatie?
  • Welke soort professionaliteit is nodig om de uitdagigen aan te gaan?
  • Hoe werk je met de ideeën die gezinnen over schoolgaan hebben?
  • Hoe creëren we binnen een benadering van community based Early Childhood Education and Care (ECEC) een netwerk tussen organisaties?

Drie dagen: 18 januari, 8 februari, 27 februari

De training gaat door op drie (halve) dagen bij VBJK.

  • Donderdag 18 januari, van 14u tot 17u30
  • Donderdag 8 februari, van 9u tot 12u30 - met ontbijt!
  • Dinsdag 27 februari, van 9u tot 15u - met ontbijt en broodjeslunch!

Hier vind je het specifieke programma van deze drie dagen.

Actief & participatief

Dit wordt een training die jou actief aan het werk zet. De begeleiders reiken instrumenten aan om de uitwisseling te stimuleren. Vanuit de ervaringen met TOY for Inclusion in Gent krijg je concrete situaties voorgeschoteld over werken in met superdiversiteit.

Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de verschillende deelnemers wordt tijdens de eerste bijeenkomt tijd uitgetrokken om samen de inhoud van het verdere traject te bekijken.

Tijdens de training hebben deelnemers ook de mogelijkheid (optioneel) om voorzieningen te bezoeken en deel te nemen aan activiteiten (twee extra dagen) die georganiseerd worden binnen het project TOY for Inclusion.

Praktisch

De training is gratis en ... alle plaatsen zijn reeds ingenomen!

De training vindt plaats bij VBJK, hier vind je alvast de wegbeschrijving.

Foto's