Het verhaal van taal

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Taal is een belangrijk bindmiddel tussen mensen. Om elkaar te begrijpen, gebruiken we elke dag woorden, zinnen, mimiek en gebaren. Verbaal en non-verbaal: we zetten alles in om iets te kunnen vertellen en om het verhaal van de ander te kunnen verstaan. Wie in de kinderopvang werkt weet dat maar al te goed. Kinderen spreken je aan in allerlei talen: lichaamstaal, geluidjes, brabbelwoorden, één-woord-zinnen, hele omschrijvingen. Kinderen die zich veilig en geborgen voelen communiceren graag. Ze pikken nieuwe woorden ook razendsnel op.

Prikkelende en stimulerende taal

In deze film vertellen begeleiders hoe zij aan jonge kinderen prikkelende en stimulerende taal willen bieden, op verschillende momenten van de dag. Ze vertellen ook hoe ze met de ene ouder een gesprek aanknopen in het Nederlands en met de andere ouder communiceren in andere talen, met gebaren, foto’s en tekeningen. Ook in een meertalige omgeving blijft taal een belangrijk bindmiddel tussen mensen van verschillende gemeenschappen.

Taal en meertaligheid

De film heeft als ondertitel ‘uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving’. In enkele Brusselse opvangorganisaties vertellen leidinggevenden, begeleiders en ouders hun verhaal over taal en taalverschillen. Ze delen hun visie, geven tips en illustreren hoe ze kinderen en volwassenen tot talige interactie komen.

Handleiding taalkansen

In de bijhorende handleiding gaan we dieper in op de betekenis van communicatie, thuistalen en meertaligheid, de taalkansen die je jonge kinderen kunt bieden … Je krijgt kijkopdrachten en vraagjes waarmee je het taalbeleid van jouw organisatie kunt vormgeven.

Verhalen in verschillende talen

Deze film gaat over kinderopvang in een meertalige context, hij is dus in verschillende talen ondertiteld. Je kunt deze film gebruiken om met anderstalige ouders in gesprek te gaan. Hoe kijken zijn naar taal? Welke plek krijgt de thuistaal? Hoe willen ze communiceren met de kinderopvang? Begrijpen ze het taalbeleid van de organisatie?

  • Met Franse ondertiteling | L’histoire du langage | bekijk Le défi du néerlandais à relever dans un cadre plurilingue

  • Met Engelse ondertiteling | The tale of language | bekijk Challenging Dutch in a multilingual environment

Film

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Video

Foto's