Bestel deze publicatie

Publicatietype: film
Prijs: € 15
Bestel

Opvangouders bouwen aan pedagogiek

Deze film toont het dagelijks werk van vijf onthaalouders. Lut, Maria en Fabienne zorgen voor de opvang van jonge kinderen. Hilde organiseert als onthaalouder de opvang van schoolgaande kinderen. Lieve gaat voor inclusie: zij vangt ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte op. De scènes over hun dagelijks werk tonen wat kwaliteit in de gezinsopvang concreet betekent. De onthaalouders zelf vertellen ook over wat hen motiveert en inspireert. Elk voor zich getuigen ze hoe ze kwaliteit proberen te verwezenlijken.

Vijf onthaalouders inspireren

De film toont voorbeelden, geen recepten. Ze kunnen het gesprek over kwaliteit in de gezinsopvang aan te zwengelen. Onthaalouders en ondersteunende diensten kunnen de film op die manier gebruiken: als startpunt voor uitwisseling en reflectie.

Competentieprofiel Opvangouders

De film is gebaseerd op het Competentieprofiel voor Opvangouders dat Kind & Gezin samen met de sector heeft uitgewerkt.
Meer info over het huidige competentieprofiel van de kinderbegeleider vind je in het Vergunningsbesluit van 22 november 2013.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.