Wanda

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

‘Waarom doen we wat we doen?’ Door hierbij stil te staan, veranderen pedagogische praktijken. Wanda is een methodiek die het reflecteren in groep ondersteunt op een waarderende manier. De methode is ontwikkeld in het Wanda-project.

Werken met de Wanda-methodiek

Met dit pakket kun je aan de slag met Wanda. De handleiding vertelt hoe je waarderende praktijkanalyse om te beginnen kunt introduceren en nadien kunt begeleiden. Je ontdekt de vijf bouwstenen van waarderende praktijkanalyse en de randvoorwaarden. Je krijgt zicht op de voorbereiding die nodig is, zicht op de terugkerende fasen van elke sessie en op de aspecten die je achteraf moet opvolgen. Ook de verschillende rollen van de analysebegeleider komen aan bod.

Getuigenissen, concrete casussen en handige materialen

De getuigenissen van deelnemers en begeleiders en enkele concrete casussen uit Wanda-sessies in verschillende landen maken alles heel tastbaar. Je krijgt bovendien echt werkmateriaal om de sessies te ondersteunen! Het pakket bevat een handleiding en een toolbox met daarin twaalf Wanda-brillen, een poster met de verschillende fases binnen een Wanda-sessie, proceskaarten en pionkaarten.

Breed inzetbaar

Deze handleiding is bedoeld voor professionals die pedagogische begeleiding doen in scholenteams, kinderopvangteams en teams preventieve gezinsondersteuning (Huizen van het Kind, inloopteams, consultatiebureaus, buurtwerking …). Dit kan gaan over directie, zorgcoördinatoren, brugfiguren, teamleiders, (interne of externe) pedagogisch begeleiders / coaches of andere vormingswerkers die de rol van Wanda – analysebegeleider kunnen opnemen. Het kan ook worden gebruikt door personeel dat ondersteuning biedt aan studenten die een stage doen in deze sector.

Wanda gaat internationaal

Deze Wanda-handleiding is ook in het Engels verkrijgbaar.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Foto's