Be-REYN dialoogsessie | Woonwagenbewoners en hun precaire leefsituatie

19/10/2020 - 19/10/2020

Het grootschalige onderzoek door het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) bevestigde vorige week dat de levenskwaliteit van Roma en woonwagenbewoners ook in West-Euro­pese landen ver beneden het gemiddelde ligt (DS 23 september). Één op drie Roma kan niet in de basis­behoeften voorzien, waardoor hun ­levensverwachting dertien tot veertien jaar lager ligt dan het gemiddelde. Van alle onderzochte landen scoorde België het slechtst op gebied van voldoende standplaatsen en uitdrijvingen van woonwagenbewoners.
Koen Geurts (Foyer) (DS 28 september) haalt in zijn opiniestuk nogmaals de noodzaak aan voor meer standplaatsen voor woonwagenbewoners en verwijst hierbij naar de resultaten van het  rapport door het ­Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving HIVA waaruit bleek dat de leefsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners zeer precair is en dat hun leven meer lijkt op ‘overleven’.

Dat zijn verontrustende gegevens. Elk van jullie probeert dagelijks vanuit de praktijk om de leefsituatie van woonwagenbewoners te verbeteren. Omdat het onderzoek van het HIVA naar ‘de leef-en woonsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners’ ook heel wat (beleids)aanbevelingen bevat, willen we tijdens de Be-REYN ONLINE  bijeenkomst van 19 oktober hierover in dialoog gaan.

Op het programma:

 • 9.30 u. – 9.55 u.
  Kim Janssens
  neemt ons mee in de inhoud van haar boek Een leven lang opgejaagd. Kim vertelt ons meer over hun unieke geschiedenis, over de diversiteit onder de woonwagenbewoners en over het belang van hun woonwagencultuur.
 • 9.55 u. - 10.10 u.
  Terreinmedewerkers van het Gentse doortrekkersterrein presenteren de recente publicatie De zoektocht naar een plaats: Rondtrekkende woonwagenbewoners en het woonwagenbeleid in Vlaanderen. Deze publicatie, uitgegeven door IN-Gent vzw en geschreven door Lieve Daeren, biedt historische en sociologisch-antropologische informatie over de groep. De Vlaamse beleidsevoluties van de laatste decennia worden onder de loep genomen en aanbevelingen voor concrete beleidsacties gesuggereerd. In de boekvoorstelling zoomen we kort in op (1) de specificiteit van rondtrekkende woonwagenbewoners, de hoofdfocus van het boek en (2) de historische beleidsevoluties in Vlaanderen m.b.t. groep. Samen met de HIVA-studie wil deze publicatie de kennis over deze specifieke doelgroep - en haar noden - versterken en ijveren voor een gericht en efficiënt beleid.
 • 10.10 u. – 11 u.
  Marije Reidsma en Goedroen Juchtmans
  (HIVA) presenteren de inzichten uit het onderzoek naar de leef- en woonsituatie van rondtrekkende woonwagenbewoners. Hoe beleven rondtrekkende woonwagenbewoners thema’s zoals onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, religie en relaties met elkaar en andere burgers?
  Op basis van gesprekken met woonwagenbewoners zélf, praktijkwerkers en een inventarisatie van inspirerende praktijken hebben ze beleidsaanbevelingen geformuleerd. Van hieruit reiken ze suggesties aan over hoe we vanuit het lokale niveau (als praktijkwerker / beleidsmaker) kunnen bijdragen aan betere levensomstandigheden voor de rondtrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen en Brussel. Nadien gaan we met elkaar in dialoog en onderzoeken we wat dit in de praktijk kan betekenen.

Praktisch: inschrijven vóór 15 oktober door een e-mail te sturen naar liesbeth.lambert@vbjk.be.
Liesbeth bezorgt jullie dan een link naar de online meeting.