Maak ruimte voor kinderen en families

18/06/2021 - 18/06/2021

Zorgen, leren en spelen zijn voor jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe zorg je er als professional voor dat kinderen de hoofdrolspelers zijn van hun eigen leren en ontwikkelen? En hoe erken je ouders als belangrijke medeopvoeders in dat proces? Die educare-visie wint internationaal aan belang voor zowel voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang als voor kleuteronderwijs. De manier waarop je ruimtes, materialen en infrastructuur benut is een belangrijk aspect van die educare-visie waarbij je zorg, leerrechten en noden van jonge kinderen en families respecteert.

Het internationale Educas-project onderzocht wat zo’n inspirerende leef- en leeromgeving kan betekenen voor jonge kinderen, hun ouders en professionals. In België nam het kindcentrum De Tandem (GO! Brugge) en de school en opvang Hippo’s Hof (Stad Gent) deel aan dat project, onder begeleiding van VBJK.

Tijdens deze digitale inspiratienamiddag werden nieuwe inzichten en reflecties gedeeld. Het werd een namiddag met het veranderingsverhaal van de twee kindcentra, en inspirerende ideeën voor het inrichten van een educare-ruimte en -infrastructuur.

Voor wie?

  • Coördinatoren, directie van (voorschoolse en buitenschoolse) kinderopvang en kleuterscholen

  • Pedagogisch begeleiders, coaches en onderwijsondersteuners

  • Docenten van de opleidingen kleuteronderwijs, kinderzorg, en Pedagogie van het Jonge Kind

  • Andere geïnteresseerden

Bekijk het programma.

Interesse in de presentaties?

Het Educas-team Vlaanderen vond het fijn om haar ervaringen met jou te delen.

Volg ons ook op Facebook en op onze website: https://vbjk.be/nl/events.

 


 

Educas is een Erasmus+-project, in samenwerking met Europese partners uit België, Litouwen en Italië.


Educas | Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres