Jan De Mets

Jan De Mets is zowel betrokken bij VBJK als bij Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent. Zijn stokpaardjes zijn onder meer partnerschap met ouders, waarvoor hij tal van lezingen en publicaties verzorgt, en warme transities van thuis naar kinderopvang of schoolcontext. Hij is betrokken bij Europese projecten die deze thema’s uitdiepen en hierrond uitwisseling en training organiseren. Hij is ook als freelance schrijver actief en schrijft onder meer voor Kindertijd.

Wil je contact opnemen met Jan De Mets? Stuur hem een mailtje!

Gerelateerde thema's

  • Partnerschap met ouders

    Om het kind het beste te bieden, werken medewerkers samen met vaders en moeders. Het is de kracht va...
  • Transitie

    Wat kan kinderen en families helpen om goed met kleuteronderwijs te starten? VBJK werkt aan een warm...