Partnerschap met ouders

Opvoeden is maatwerk. De eigenheid van het kind, het karakter en de stijl van de ouder(s), de specifieke gezinssituatie, het sociale netwerk, de buurt en de ruimere samenleving, de dominante kijk op kinderen, cultuur en tijdsgeest …

Ouders hebben vaak goed zicht op deze elementen. Zij kennen hun kind als geen ander, ze kennen zichzelf en hun eigen context. Daarom zijn ouders de eerste opvoeder. Zij kunnen – met vallen en opstaan – het beste zoeken naar oplossingen die aansluiten bij hun kind en hun persoonlijke situatie.

Gedeeld opvoeden

Basisvoorzieningen voor jonge kinderen beseffen dat. In de zoektocht naar de beste zorg en ontwikkeling voor een kind, overleggen professionals voortdurend met ouders. In de kinderopvang, het kleuteronderwijs en de preventieve gezinsondersteuning gaat er ontzettend veel aandacht naar goede communicatie met ouders, naar ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.

Naar een ouderbeleid

Hoe werk je aan een vertrouwensband met ouders? Waar let je op in de communicatie? Hoe zorg je dat jouw organisatie ook vaders bereikt? Wat vinden ouders ondersteunend in de opvoeding van hun kind? Wat betekent gedeeld opvoeden precies? Hoe komen we tot zo’n partnerschap met ouders? Wat is volwaardige participatie? En hoe verbinden we ouders met elkaar?

VBJK helpt basisvoorzieningen om een goede samenwerking met ouders uit te werken. Van onthaal tot activiteiten, van brieven tot gesprekken, van sociale cohesie tot gedeeld opvoeden. Omdat er in de basisvoorzieningen steeds nieuwe kinderen en gezinnen komen, is een ouderbeleid eigenlijk nooit af. Ook VBJK blijft binnen dit thema evolueren. Zo willen we basisvoorzieningen helpen om het ouderbeleid steeds verder te verdiepen en te verfijnen.

Meer lezen

Publicaties

Artikels

Projecten

Films

Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit

Dimensie 6: Reflectieoefening steun

Dimensie 6: Reflectieoefening wederkerige communicatie

Medewerkers