Transitie

België heeft een split system: in de leeftijd van 0 tot 6 jaar heb je eerst kinderopvang voor baby’s en peuters, daarna komt het kleuteronderwijs. VBJK onderzoekt hoe die start in de kleuterklas verloopt.

Voor het eerst naar school

Wat betekent het voor kleuters om op 2,5-jarige leeftijd voor het eerst naar school te gaan? Wat is het verschil met andere landen, waar integrated systems bestaan: één basisvoorziening tot aan de lagere school? Wat zijn de consequenties van ons systeem dat zorg traditioneel voorbehoudt voor de voorschoolse kinderopvang en educatie eerder voor het kleuteronderwijs?

Kan meer evenwaardige aandacht voor leren en zorg helpen bij een goede start? Kan het beter samengaan van zorg en leren de deelname van kleuters uit maatschappelijk kwetsbare en/of allochtone gezinnen ondersteunen? Goed begonnen is immers half gewonnen ...

Warme en zachte overgang

Met verschillende projecten en vormen van actie-onderzoek zet VBJK mee de schouders onder de aanbevelingen van de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad, voor een goede transitie tussen opvang en onderwijs en tussen thuis en onderwijs. VBJK wil modellen aanreiken die kunnen zorgen voor een warme en zachte overgang voor peuters en kleuters.

Meer lezen

Publicaties

Projecten

Film

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien Van Laere

Medewerkers