Be-REYN: lees het manifest

Be-REYN is een (lerend) netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Met dat netwerk willen we er mee helpen voor zorgen dat ook kinderen van Roma en woonwagenbewoners toegang hebben tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en er zich goed voelen: consultatiebureaus, inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind. Zo willen we sociale inclusie en respect voor diversiteit promoten en discriminatie van Roma en woonwagenbewoners bestrijden. Want kinder- en mensenrechten gelden ook voor hen.

Be-REYN wil daarom een inclusieve aanpak verspreiden en constructief mee timmeren aan die basisvoorzieningen. Ervoor zorgen dat die toegankelijk zijn, voor en na de deur: beschikbaar, bruikbaar, bereikbaar, begrijpbaar en betaalbaar. We willen activiteiten zoals uitwisseling, themadagen en intervisie opzetten, en inspirerende praktijkervaringen delen en leren van elkaar. En zo de stem van Roma en woonwagenbewoners versterken, en hun belangen op verschillende relevante niveaus behartigen.

Lees hier het volledige manifest van Be-REYN.