Qfor-kwaliteitslabel

Het Qfor-WSE-Certificaat is het kwaliteitsbewijs bij uitstek voor dienstverleners die actief zijn op vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling en adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derdenorganisaties.

In 2021 ging de doorlichting van VBJK van start. De Qfor-WSE-audit is exclusief toegespitst op de minimale kwaliteitsvoorwaarden die door de bevoegde minister werden vastgelegd.

Drie categorieën van kwaliteitsvoorwaarden komen aan bod:

  • de dienstverlening aan klanten;

  • het personeelsbeheer van de organisatie;

  • het financieel beheer van de organisatie.

De certificatiecommissie van CertUp verklaart dat VBJK erkend is volgens de Qfor-auditmethode met module WSE-Scan voor de hierna vermelde dienstverlening:

  • Learning: open opleidingen en coaching met betrekking tot kwaliteitsvolle en innoverende basisvoorzieningen voor jonge kinderen, gericht op professionelen uit kinderopvang, kleuteronderwijs en gezinsondersteuning;

  • Consulting: advies, onderzoek en begeleiding met betrekking tot kwaliteitsvolle en innoverende basisvoorzieningen voor jonge kinderen.