Huizen van het Kind als ontmoetingsplek

VBJK weet al langer dat ontmoeting en sociaal contact tussen ouders en kinderen, tussen ouders onderling en tussen kinderen onderling een belangrijke vorm van opvoedingsondersteuning is. Daarom ondersteunen we ook de Huizen van het Kind om een klimaat te bevorderen waarin ontmoeting, sociale steun en sociale cohesie goed gedijen.

Praktijkgerichte modellen

In 2012 onderzoeken we de ontmoetingsfunctie binnen Huizen van het Kind. De Huizen zijn op dat moment nog pril, het wordt een vorm van actie-onderzoek. Vanuit ons traject met verschillende proeftuinen formuleert VBJK uiteindelijk praktijkgerichte modellen die kunnen inspireren om verder te werken aan ontmoeting. Je vindt ze in het eindrapport ‘Ontmoetingsfunctie voor kinderen en ouders in de Huizen van het Kind’.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners