Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een Vlaamse overheidsinstelling, bevoegd voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het legt zich toe op cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Sinds 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen in Brussel.

In opdracht van de VGC werkt VBJK samen met de Brusselse kinderopvangorganisaties en Huis van het Kind aan respect voor diversiteit en meertaligheid, pedagogische kwaliteit en toegankelijkheid, transitie naar het kleuteronderwijs, een nieuwe invulling aan de opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen en nog veel meer.

 

Bezoek de Vlaamse Gemeenschapsommissie.