Kinderen en ouders over opvang en vrije tijd

Hoe ervaren schoolgaande kinderen en ouders het huidige aanbod van opvang en vrije tijd in Brussel? Wat zijn hun concrete ervaringen met het aanbod? Wat vinden ze daarin belangrijk? Wat ervaren zij als kwalitatief? Wat ontbreken ze? Welke trajecten doorlopen zij? Waar maken zij wel/geen gebruik van? Waarom wel/niet? Hoe ervaren zij dit? En wat leert ons dit over versnippering en integratie?

Nieuwsgierig?

Bekijk de film en download het onderzoeksrapport dat tot stand kwam in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Perspectief van kinderen, ouders en Brusselse sleutelfiguren

Via een participatief onderzoekstraject brengen we het perspectief van kinderen, ouders sleutelfiguren in kaart op het huidige opvang- en vrijetijdsaanbod voor schoolgaande kinderen in Brussel. We zetten hiervoor focusgroepen met ouders op, een reflectiedag met Brusselse sleutelfiguren en onderzoeksgroepen waarin kinderen zelf onderzoeker zijn.

Kinderen zijn zelf onderzoeker

In twee groepen met telkens 6 tot 8 kinderen worden kinderen zelf de onderzoeker. Onder begeleiding van VBJK en begeleidersvan de Brusselse buitenschoolse opvang werken de kinderen hun eigen onderzoeksvraag uit. Daarna trekken de kinderen zelf op onderzoek uit, ze verzamelen data op verschillende, creatieve manieren. Geïnspireerd door de Mosaïc Approach (Clark & Moss, 2005) brengen de onderzoekers en de kinderen het onderzoeksmateriaal in een collage bijeen.

Focusgroepen met ouders

Met de onderzoeksresultaten van de kinderen stappen we naar de ouders. In twee focusgroepen gaan we in gesprek over hoe zij het opvang- en vrijetijdsaanbod van hun kinderen ervaren. We beroepen ons op de video elicitation method (Tobin & Hsueh, 2007) en gebruiken de collage van het onderzoeksmateriaal van de kinderen als vertrekpunt voor het gesprek met de ouders.

Input van professionals

Op de reflectiedag voor Brusselse sleutelfiguren vertrekken we van het materiaal verkregen uit het traject met kinderen en ouders. Met beleids- en praktijkmedewerkers toetsen we reflecteren we over de bevindingen van kinderen en ouders, we toetsen ze samen af aan de ervaringen in het werkveld.

Beleidsaanbevelingen

Vanuit de onderzoeksresultaten van kinderen en ouders en de input van de reflectiegroep formuleren we beleidsaanbevelingen. Hoe kan de opvang en vrije tijd in Brussel in de toekomst georganiseerd worden?

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Brecht

Medewerkers

Partners