Pleidooi voor kindrijpe kleuterscholen

De onderzoeksresultaten die op onze studiedag schoolrijpe kinderen of kindrijpe scholen voorgesteld worden, vinden hun weg naar de kranten.

Voorpaginanieuws

De Standaard, voorpagina, 22 september 2017: Kleuterscholen hechten te veel belang aan leren

En de ondertitel luidt: Volgens Gentse onderzoekers moeten kleuterscholen niet zo hard focussen op zindelijkheid en thuistaal. ‘Ze moeten zich meer aanpassen aan de kinderen.’ Je kunt daaruit afleiden dat kleuterscholen niet met zindelijkheid en thuistaal moeten bezig zijn.

De ondertitel is net als de hoofdtitel ietwat ongelukkig gekozen en niet wat coördinator Jan Peeters en onderzoekers Katrien Van Laere en Brecht Peleman zeggen. Op basis van de onderzoeksresultaten pleit VBJK dat kleuterscholen meer aandacht zouden besteden aan zindelijkheid en thuistaal - er is voor de allerjongsten net méér zorg nodig -, evenwel zonder te problematiseren. Kleuterscholen moeten er alleen niet negatief op focussen.

Reportage kleuterklas

De Standaard, pagina 10, 22 september 2017: Gust (3) wil puzzelen en Flavie (6) helpt hem

In een reportage vertelt Gentse stadsschool De Vlieger wat je allemaal kan doen om kinderen bij de start van de kleuterschool te ondersteunen. 'Ouders mogen mee in de klas, nieuw­komertjes mogen bij de juf op schoot, en ’s middags kunnen de kleintjes slapen.'

Een nauwe samenwerking met ouders en positieve aandacht voor thuistaal is zeker een must. Klassen met gemengde leeftijden kunnen ook helpen, op voorwaarde dat het past in een pedagogisch kader waar ook voldoende ruimte is voor de zorgnoden van zeer jonge kinderen.

In Vlaanderen heeft het kleuteronderwijs altijd gefocust op de ontwikkeling van kleuters. Terwijl de kinderopvang juist toespitst op zorg. ‘Beide moeten meer naar ­elkaar toegroeien. In andere landen, met een minder lange traditie, zijn die twee meer met elkaar versmolten. Daardoor gedijen de ­kinderen ook beter.’

Onderzoekspromotoren

De Morgen, 23 september 2017: Groot aantal spijbelende kleuters, dit zijn de oorzaken

Promotoren Prof. Dr. Michel Vandenbroeck & Prof. Dr. Piet Van Avermaet nemen bij de VBJK-onderzoeksresultaten een beleidsmatig standpunt in.

'We zetten al 10 jaar in op hogere kleuterparticipatie en politici kiezen om kindergeld te koppelen aan de voorwaarde om het kind naar school te sturen.' (... Maar) 'Je kan moeilijk eisen dat er sancties volgen als je niet kan garanderen dat het onderwijs die kleuters wel vooruit helpt.'

Column

De Standaard, column Wouter Deprez, 25 september 2017: Taal

'Gaandeweg het kleuterschooltraject lijken kinderen met een andere thuistaal hun enthousiasme te verliezen. De leermomenten hebben bij die kinderen minder effect, en de zorgmomenten worden dan weer te weinig gebruikt om hen zaken aan te leren. Dat zegt een nieuwe studie.'

In zijn grappige column vreest Wouter Deprez vervolgens dat dit mogelijks een politieke dovemansdiscussie wordt en pleit hij voor eerherstel voor het West-Vlaams, zijn trotse thuistaal.

Natuurlijk reiken de onderzoekresultaten verder dan de promotie van thuistaal. Uit kindobservaties blijkt dat in een doorsnee kleuterklas veel leerkansen verloren gaan, ook op vlak van taal. Dat de start in het kleuteronderwijs voor veel kinderen en ouders emotioneel moeilijk ligt en dat we hierdoor - ongewild - een hypotheek leggen op de latere schoolloopbaan.

Dat kun je niet allemaal in een column proppen. Maar het is hoe dan ook positief dat ons onderzoek aandacht krijgt, hopelijk wordt het géén dovemansgesprek en komt er vanuit het beleid wel degelijk (re)actie.

Foto's