Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? 22/09/2017

Goed kleuteronderwijs draagt bij tot de ontplooiing van elk kind. Kleuterparticipatie is daarom erg belangrijk. Kinderen die minder aanwezig zijn in de kleuterschool blijken – bij gelijke gezinskenmerken – vaker over te zitten in de lagere school. Maar ook kwaliteit en betrokkenheid op elk kind zijn belangrijk. Kinderen uit arme gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond blijken – bij gelijke kleuterparticipatie – ook vaker over te zitten in de lagere school.

Nood aan een warme overgang

Hoe kan de kleuterschool zorg dragen voor kinderen en ouders met verschillende achtergronden? Op deze studiedag presenteren we twee diepgaande onderzoeken. Ze bieden inzicht in waarom sommige kinderen op school minder leerkansen hebben en brengen naar boven wat ouders belangrijk vinden. Er is nood aan een warme overgang naar het kleuteronderwijs, met gelijkwaardige aandacht voor leren en voor zorg.

Suggesties voor zinvolle kleuterparticipatie

In het tweede luik van deze studiedag geven praktijk- en beleidsmedewerkers uit het kleuteronderwijs, de lerarenopleiding en de preventieve gezinsondersteuning aan hoe ze samen met ouders scholen kunnen creëren waarin elk kind maximale ontplooiingskansen krijgt.

Programma

Hier vind je het hele programma met de zes thematische workshops.

Voormiddag

  • Inleiding | dagvoorzitter Dr. Jan Peeters, VBJK
  • Opening | Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, Stad Gent
  • Toelichting bij de centrale onderzoeksvragen | Prof. Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit & Leren
  • Wat we leren van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders | onderzoekster Katrien Van Laere, VBJK en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
  • Leerkansen en ervaringen van de jongste kleuters | onderzoeker Brecht Peleman, VBJK en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Namiddag

  • Workshops over constructieve praktijken | coördinator kleuterparticipatie van de Vlaamse Overheid, inloopteam De SLOEP, Lerarenopleiding Odisee, ervaren kleuterleiders, ouders en onderzoekers
  • Première | film over warme overgangen naar de kleuterschool door Onderwijscentrum Gent en VBJK
  • Slotbeschouwing | Prof. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Inschrijven

De studiedag is gratis. Hier kun je je alvast inschrijven.

Een organisatie van: