Bondgenoot van ouders

Kinderopvang heeft een unieke relatie met ouders. De begeleiders die het kind regelmatig opvangen, kennen het kind op zo’n manier dat sprake kan zijn van gedeelde opvoeding: ouders en kindbegeleiders zijn dan partners in de dagelijkse zorg. Daarom delen ze concrete tips, geven ze elkaar achtergrondinformatie en zoeken ze samen naar de beste omgang met het kind. Op die manier is kinderopvang is een plaats waar vaders en moeders hun concrete vragen en zorgen over de opvoeding van hun kind(eren) terecht kunnen. Daarnaast vinden ouders bij begeleiders in de opvang een luisterend oor en een andere kijk op hun kind: hoe is het vandaag geweest en hoe is mijn kind in groep met de andere kinderen?

De ondersteuning die kinderopvang aan vaders en moeders kan bieden zit hier niet zozeer in de methodiek of het soort informatie, maar meer in de houding die begeleiders in de communicatie en in de interactie met ouders aannemen. Hoe doe je dat? Hoe word je de bondgenoot van moeders en vaders?

Traject met focusgroepen

Bijna twee jaar lang werken acht Brusselse kinderopvangorganisaties intensief aan hun ouderbeleid. De vorderingen die ze hierin maken, maar ook struikelblokken, twijfels en vragen leggen ze aan elkaar voor op zeswekelijkse bijeenkomsten. Aan het begin van dit traject zijn er acht focusgroepen met moeders en vaders, eentje in elke opvang. Aan het einde organiseren verschillende opvangorganisaties een eigen bevraging.

Handleiding ouderbeleid

De ervaringen van coördinatoren en de input van ouders staan gebundeld in de handleiding Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding. We stutten deze handleiding met een stevige visie op ouderbetrokkenheid en vullen aan met tips & tricks, belangrijke aandachtspunten, vraagstukken, kennis en suggesties die VBJK gedurende vele jaren verzamelde. Onder meer tijdens het project oudercrèches en de begeleiding van collegagroepen ouderbetrokkenheid.

Meer lezen over samenwerken met ouders