JoKo | Jobshadowing in de kinderopvang

JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. Samen met hun team verkennen ze hoe ze hun individuele leerervaringen kunnen benutten om als team te leren en te sleutelen aan de pedagogische kwaliteit in de voorziening.

Doelstellingen

In het streven naar een hoge pedagogische kwaliteit, zoals beschreven in het pedagogisch raamwerk, is de sector van de kinderopvang vragende partij naar initiatieven die inzetten op het versterken van de competenties van kinderbegeleiders en leidinggevenden. Er is in het bijzonder vraag naar vernieuwende initiatieven om:

  • medewerkers de kans te geven om hun competenties via werkplekleren en praktijkgerichte methoden te versterken;
  • te leren van elkaar.

VBJK (promotor) en VCOK (projectpartner) slaan de handen in elkaar om een leeruitwisselingsnetwerk voor de kinderopvang uit te bouwen. 

Beschrijving van activiteiten

In 2019 werden de samenwerkingsverbanden opgestart en de voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn om het leeruitwisselingsnetwerk te laten functioneren. Acht kinderopvangvoorzieningen analyseerden hun eigen werking en bepaalden hun organisatorische en individuele leervragen. Tijdens de leeruitwisselingen leerden de medewerkers elkaars troeven beter kennen en kozen ze bij wie ze op leeruitwisseling willen gaan.

Vanaf januari 2020 gaat de jobshadowing van start. In een periode van enkele maanden gaan de verschillende organisaties bij elkaar ‘jobshadowen’, elk met een op maat samengesteld programma dat gebaseerd is op de leervragen van de individuele deelnemers en hun voorzieningen. In elke jobshadowing streven ze naar een programma van zes dagen.

De jobshadowers worden aangemoedigd om hun ervaringen te documenteren. Ze houden een persoonlijk reflectiedagboek bij, nemen foto’s. Bovendien plannen ze dagelijks een kort gesprek met de mentor. Ze staan stil bij wat ze hebben geobserveerd en ervaren, welke inzichten daaruit naar boven kwamen, wat ze hebben geleerd, hoe ze het vervolg van de jobshadowing (indien nodig) kunnen bijsturn. Op het einde plannen ze ook een gesprek met het ontvangende team in. De jobshadowers vertellen wat ze hebben geleerd, wat ze meenemen en welke praktijken ze eventueel zullen uitproberen in de eigen organisatie. Ook het ontvangende team kan in dit gesprek aangeven wat zij uit de uitwisseling hebben geleerd.

Tegelijkertijd maken de voorzieningen van de jobshadowers tijd en ruimte om naar de ervaringen en het geleerde te luisteren en in team te overleggen wat er kan gebeuren met de leerervaringen van jobshadowers. Ze bekijken welke verbeteringsacties ze kunnen ondernemen, wie dat zal opvolgen en hoe ze die ‘experimenten’ kunnen evalueren en terugkoppelen naar de voorziening die de inspiratie leverde.

11 december zullen de deelnemers aan dit uitwisselingstraject hun ervaringen delen met de ruimere sector op het slotevent.

Deelnemende kinderopvangvoorzieningen:

  • Knuffelboom
  • Kinderkopjes
  • Palmboom
  • Timoun
  • Engelbewaarder
  • Kamelofant
  • Sloeberdorp
  • ‘t Vlerkje

JoKo wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

VBJK
VBJK
VBJK