Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/01/2019
31/12/2020

JoKo | Jobshadowing in de kinderopvang

JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. Samen met hun team verkennen ze hoe ze hun individuele leerervaringen kunnen benutten om als team te leren en te sleutelen aan de pedagogische kwaliteit in de voorziening.

Doelstellingen

In het streven naar een hoge pedagogische kwaliteit zoals beschreven in het pedagogisch raamwerk, is de sector van de kinderopvang vragende partij naar initiatieven die inzetten op het versterken van de competenties van kinderbegeleiders en leidinggevenden. Er is in het bijzonder vraag naar vernieuwende initiatieven om

  • medewerkers de kans te geven om hun competenties via werkplekleren en praktijkgerichte methoden te versterken;
  • te leren van elkaar.

VBJK (promotor) en VCOK (projectpartner) slaan de handen in elkaar om een leeruitwisselingsnetwerk voor de kinderopvang uit te bouwen. 20 personen (10 duo’s) van 10 organisaties nemen deel aan de effectieve uitwisseling in dit traject.

In 2019 worden de samenwerkingsverbanden opgestart en de voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn om het leeruitwisselingsnetwerk te laten functioneren.

JoKo wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.

VBJK
VBJK