Nest en web Brussel

De tijd die schoolgaande kinderen buiten de klas doorbrengen in de opvang, is voor hen eigenlijk vrije tijd. Om van die vrije tijd ook echt fijne tijd te maken, zet buitenschoolse opvang in op nest en web.

De nestfunctie van buitenschoolse opvang betekent dat je een veilig klimaat creëert waarin kinderen zich goed voelen, zodat ze verschillende aspecten van hun identiteit kunnen ontwikkelen en vriendschappen met anderen kunnen aangaan. De webfunctie van buitenschoolse opvang verwijst naar de verbinding met de wijdere wereld. Door samenwerkingen aan te gaan met buurtorganisaties, met andere woorden door in de wijk een web te weven, kan buitenschoolse opvang niet alleen toffe activiteiten organiseren, ze verruimt ook het perspectief op de buurt.

6 x Brusselse Buitenschoolse Opvang

Zes Brusselse IBO’s, Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang, slaan de handen in elkaar om hieraan te werken. VBJK begeleidt het traject van deze IBO’s: er zijn uitwisselingen en werkbezoeken, er zijn regelmatige intervisiebijeenkomsten. Daarnaast zorgt VBJK ook voor individuele begeleiding op maat.

Knopjesman, een film over pedagogiek in de buitenschoolse opvang

Het resultaat van dit traject zijn zes organisaties voor schoolkinderopvang die van wanten weten met nest en web. Er is ook een film waarmee we die knowhow willen verspreiden. Knopjesman vertelt over de fijne vrije tijd die Brusselse kinderen in de buitenschoolse opvang beleven.

Meer lezen over pedagogiek in de buitenschoolse opvang