SEED | Reflecteren met WANDA over psycho-sociaal welbevinden in voorschoolse voorzieningen

Hoe is het psychosociale welbevinden van jonge kinderen? En hoe kunnen we dat bevorderen?

UPSI-5

Het project start met een analyse bij vijfjarige kinderen uit Nederland, Kroatië, Hongarije, Noorwegen en Letland. Met de UPSI-5, de Universal Psychosocial Indicator for 5-year-old boys and girls kijken we naar het psychosociale welbevinden van kinderen, in het bijzonder van kinderen uit maatschappelijk kwetsbare situaties.

Het Wanda-pad

Na de analysefase selecteert elk land voorzieningen voor het professioneel ondersteuningstraject, begeleid door VBJK. De focus van het traject ligt op teamreflectie. We vertrekken daarvoor vanuit de Wanda-methode die we specifiek voor dit project aanpassen: er komt dus ook een nieuwe training of trainers, ontwikkeld en begeleid door VBJK.

Nieuwe Wanda in verschillende Europese landen

Na deze training zetten de partnerlanden een Wanda-traject op in (een) voorziening(en) in eigen land. Dit traject van continuing professional development wordt gesuperviseerd door VBJK. We houden daarbij de centrale doelstelling voor ogen: hoe kunnen we professionals ondersteunen in het reflecteren over het psychosociale welbevinden van kinderen om zodoende hun praktijk te verbeteren?

De coördinatie van dit project gebeurt door ICDI.

Donor

European Commission Erasmus+ Strategic Partnerships in School Education


Partners

Center for Education Initiatives, Latvia

International Child Development Initiatives (ICDI), the Netherlands (Coordinator)

Open Academy Step by Step, Croatia

Partners Hungary Foundation

Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway

University of Applied Science Almere, the Netherlands

VBJK, Centre for Innovations in the Early Years, Belgium

Associated Partners: ISSA (International Step by Step Association) and Eurochild