Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/09/2010
31/08/2015

Wanda, samen praktijk analyseren

Wanda staat voor Waarderen, ANalayseren en DAden. Het is een methode die het reflecteren in groep ondersteunt. Goede pedagogiek vraagt immers om reflectieve medewerkers die bereid zijn te leren van en met elkaar, van de kinderen en gezinnen en van de buurt in een superdiverse samenleving.

Maar hoe doe je dat nu, verschillende perspectieven integreren in je handelen? Samen reflecteren over de eigen praktijk? De analyse de pratiques die opvangmedewerkers in Frankrijk gebruiken, is inspirerend. Ook de waarderende benadering of de Appreciative Inquiry die David Cooperrider en Srivasa in de jaren ’80 in de VS ontwikkelden, lijkt interessant.

Waarderende praktijkanalyse

Om deze benaderingen te vertalen naar een methode voor de Vlaamse kinderopvang, werkt VBJK samen met Arteveldehogeschool. Samen ontwikkelen we Wanda: een methode van waarderende praktijkanalyse die het reflecteren in groep ondersteunt. We testen de methode bij collegagroepen in de groepsopvang en gezinsopvang en bij initiatieven voor buitenschoolse opvang. We schaven de methode bij tot we een werkbaar pakket kunnen presenteren dat de opvang kant-en-klaar kan inzetten. Dit pakket is zo krachtig en gebruiksvriendelijk dat het ondertussen internationaal verspreid wordt.

Op de gezamenlijke projectpagina van VBJK en Arteveldehogeschool vind je alle info over het verloop van een Wanda-sessie. Je kunt er ook instructiefilmpjes bekijken. Het WANDA-pakket kun je bestellen bij VBJK.

Meer lezen over deze reflectiemethode

 

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien.

Film

VBJK
VBJK