START | Een warme start voor iedereen

Sommige kinderen gaan eerst naar de opvang en daarna de kleuterschool. Andere kleuters starten van thuis uit. Het maakt niet uit, voor elk van deze kinderen is het begin van hun schoolcarrière een belangrijk moment. Daarom moet de overgang naar het kleuteronderwijs met zorg gebeuren.

Warme en inclusieve transitie

Hoe kunnen basisvoorzieningen samenwerken aan een goede en warme overgang? Hoe zorgen we dat de transitie ook voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen goed verloopt? In dit internationaal project ontwikkelt VBJK samen met lokale basisvoorzieningen én met Europese partnerorganisaties een methodiek van professioneel leren om de transitiemomenten te verbeteren.

Lokaal actieonderzoek

In Vlaanderen werkt VBJK voor een actieonderzoek samen met verschillende partnerorganisaties in Aalst: basisschool Sint-Maarten Instituut (afdeling Moorselbaan), de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en groepsopvang voor baby’s en peuters ‘t Mezennestje. Samen zoeken we nieuwe praktijken en manieren om de samenwerking tussen kinderopvang en kleuterschool te versterken.

Ouderbetrokkenheid bij de overgang naar de kleuterschool

In opdracht van LOP Aalst en de kinderarmoedecoördinator van Stad Aalst, organiseerde VBJK samen met Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen een intervisietraject over het realiseren van ouderbetrokkenheid in de overgang naar de kleuterschool. Zes basisscholen en twee kinderdagverblijven namen hieraan deel. Hun leerervaringen zijn gebundeld in de brochure 12 sleutels voor een goede ouder-school samenwerking.

Internationale component

Tegelijk is dit een project in Europees verband. Vanuit het collectief met de lokale partners in Aalst werkt VBJK samen met onderzoeksinstellingen en basisvoorzieningen uit Italië, Verenigd Koninkrijk en Slovenië, meer bepaald de Universiteit van Bologna, het Pen Green Instituut en het Pedagogisch Instituut van Ljubljana Pedagoškiinštitut – Korak za korakom.

Meer informatie over het START-project en de resulaten? Ga naar http://start.pei.si/results/

Resultaten

Meer lezen over het belang van een warme overgang