Huis van het Kind Brussel

In Brussel werken verschillende organisaties samen om (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren te ondersteunen. Bedoeling van dit samenwerkingsverband is om te komen tot een multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod voor de Brusselse gezinnen.

In 2012 begeleiden we de start van een Brussels samenwerkingsverband en twee lokale pilootprojecten: Huis van het Kind Jette en Huis van het Kind Nieuwland. Het studiebezoek aan verschillende Family Centres in Zweden is slechts een van onze injecties.

Brusselbreed samenwerkingsverband

Twee jaar later, in 2014, komt er een Brusselbreed samenwerkingsverband. Tot eind 2016 staat VBJK in voor de procesbegeleiding van dit Brusselbreed netwerk. Samen met de partners ontwikkelen zetten we in op uitgebreide kennismaking met elkaars werking, visie en verwachtingen.

Een visie op gezinsondersteuning in Brussel

Met onze ondersteuning komt het Brusselbreed samenwerkingsverband tot een meerjarenplan. Doelstellingen en acties worden geformuleerd op basis van een gedragen visie: wat betekenen de lokale gezinsondersteunende netwerken in Brussel? Steeds verder afstemming in dit Brusselse netwerk leidt uiteindelijk tot de opstart van de Huis van het Kind - Ket in Brussel vzw.

Lokale gezinsondersteunende netwerken in Brusselse regio’s

In 2017 werkt VBJK mee aan een van de doelstellingen uit het Brusselse meerjarenplan. De opstart van lokale teams. Vanuit een breed gedragen visie over de opdracht van deze lokale teams ondersteunen we hen bij het prille begin. We begeleiden de teams bij het uitbouwen van een lokaal gezinsondersteunende netwerk en toegankelijke en geïntegreerde werking.

Inspiratie uit binnen- en buitenland

  • september 2012 | Verslag studiereis Zweden: Family Centres anno 2012
  • mei 2014 | Brussel | Inspiratiedag Huis van het Kind in een grootstedelijke context
  • Visienota | Samen voor de Brusselse gezinnen. Lessons learned uit het project Huis van het Kind Brussel

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners