Ontmoeting in de wachtzaal van het consultatiebureau

Waar ouders en kinderen samenkomen, kan iets meer ontstaan. Vaak zijn er vormen van sociaal contact, kleine momenten van uitwisseling. Daarom zetten we met verschillende projecten in op ontmoeting. Het consultatiebureau is een plek waar gezinnen hoe dan ook samen komen. Een goede voedingsbodem dus. Maar het is niet omdat gezinnen in een zelfde ruimte vertoeven dat er sowieso sprake is van ontmoeting, van sociale cohesie en sociale steun.

Samen met vrijwilligers groeien in ontmoeting

Gedurende een jaar zetten Samik en Thuishulp vzw in op ontmoeting in de wachtruimte van hun consultatiebureaus. Vijf sleutelbijeenkomsten worden begeleid door VBJK: wat is ontmoeting en wat zijn mogelijkheden en valkuilen om hier samen met vrijwilligers in te groeien? We ontleden samen casussen, koppelen terug over opdrachten die samen met de vrijwilligers werden uitgevoerd, delen succeservaringen in het coachen van vrijwilligers.

Handleiding ‘Ontmoeting in de wachtruimte’

Verschillende aspecten verhogen de kans op ontmoeting. Twee elementen springen er uit: ruimte en de houding van de vrijwilligers. Deze ervaringen bundelden we in de handleiding ‘Ontmoeting in de wachtruimte van de Antwerpse Consultatiebureaus’. Deze handleiding bevat achtergrondteksten en visiestukken, maar ook denkoefeningen en concrete methodieken die coaches kunnen inzetten om samen met hun ploeg vrijwilligers de ontmoetingsfunctie in de wachtruimte van het consultatiebureau verder uit te bouwen en nadien blijvend te verfijnen.

Aan de slag met ontmoeting in het consultatiebureau

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers