Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/09/2018
01/09/2021

Pro-M: nieuw onderzoek naar meertaligheid

Steeds meer baby’s groeien op in een meertalige context. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bij 28,7% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. Dat aandeel ligt in Brussel nog veel hoger. Meertalig opgroeien stelt ouders en professionals uit het veld van de gezinsondersteuning en de kinderopvang voor heel wat uitdagingen. Het brengt vragen mee waar niet altijd een pasklaar antwoord op bestaat.

Professionals en ouders werken samen

Om ouders en professionals te ondersteunen in de meertalige opvoeding van de jongste kinderen, slaan Kind & Gezin, VBJK en Iedereen leest de handen in elkaar met de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel. Het Pro-M project wil in kaart brengen hoe professionals en ouders van kinderen die meertalig opgroeien vandaag samenwerken om zo instrumenten te ontwikkelen voor de sector van kinderopvang en -zorg om die samenwerking morgen te optimaliseren.

Pro-M is een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat loopt van 2018 tot 2021 en staat voor ‘promoting early multilingualism in childhood and childcare’. Reeds meer dan 20 organisaties, waaronder onze organisatie, hebben zich geëngageerd om de resultaten van het Pro-M onderzoek op een duurzame en bruikbare manier te verankeren.

Meertalige taalontwikkeling in kaart gebracht

In een eerste fase van het project willen we grondig in kaart brengen op welke manier ouders en professionals kijken naar meertalige taalontwikkeling en hoe dat zich uit in hun contacten met kinderen en met elkaar. Met inzichten uit deze studie worden dan instrumenten ontwikkeld om professionals en meertalige gezinnen te ondersteunen. Een belangrijke eerste stap is het samenbrengen van informatie en adviezen over meertaligheid, om eenduidig te kunnen informeren en ondersteunen.

Bij VBJK werken Hester Hulpia en Sandra Van Der Mespel mee aan het Pro-M project.  Voor meer informatie over het project, kan u ook terecht bij Anouk Van Der Wildt (coördinator van het project), 016/32 69 16.

 

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.