Pro-M: nieuw onderzoek naar meertaligheid

Steeds meer baby’s groeien op in een meertalige context. Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat bij 28,7% van de kinderen geboren in Vlaanderen in 2017 de taal tussen moeder en kind niet het Nederlands is. Dat aandeel ligt in Brussel nog veel hoger. Meertalig opgroeien stelt ouders en professionals uit het veld van de gezinsondersteuning en de kinderopvang voor heel wat uitdagingen. Het brengt vragen mee waar niet altijd een pasklaar antwoord op bestaat.

Pro-M is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject dat loopt van 2018 tot 2021 en staat voor ‘Promoting early multilingualism in childhood and childcare’.

Onderzoek naar vroege meertaligheid

Een dreamteam van onderzoekers van KU Leuven, Universiteit Gent en VUB wil meer inzicht in de relatie tussen professionals en meertalige of anderstalige kinderen (0-3 jaar) en hun ouders. 

Om professionals die met baby's en peuters werken goed te ondersteunen in het omgaan met meertaligheid, kijken de onderzoekers naar:

  • Wat zijn overtuigingen, praktijken, strategieën … in voorzieningen?

  • Wat zijn overtuigingen, praktijken, strategieën … in meertalige gezinnen?

  • Hoe ervaren meertalige gezinnen de relatie met hun voorziening?

  • Hoe ervaren professionals de relatie met meertalige gezinnen?

  • Welke interacties vinden plaats?

Dit wordt onderzocht aan de hand van een survey bij 1000 anderstalige ouders en 500 professionals die werken met gezinnen en kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarbovenop worden interacties tussen ouders, professionals en jonge kinderen geobserveerd. De analyse van deze video-observaties geven inzicht in concrete processen, interacties en gedrag.

Valorisatietools

Tijdens het onderzoek worden de resultaten vertaald in verschillende valorisatietools die professionals in het omgaan met meertaligheid kunnen ondersteunen.

De instrumenten zijn gericht op het brede veld van de vroege kinderjaren: medewerkers uit de kinderopvang van baby's en peuters, professionals die ouders en gezinnen ondersteunen (Huizen van het Kind, Kind en Gezin ...), bibliothecarissen en trainers. Hiervoor slaan Kind en Gezin, VBJK en Iedereen leest de handen in elkaar, samen met de universiteiten van Leuven, Gent en Brussel, met de ondersteuning vanuit FWO.

ProMeMoQ

VBJK heeft een trekkende rol bij de ontwikkeling en implementatie van het ProMeMoQ-instrument: een ondersteuningsinstrument voor professionals uit de kinderopvang om hun kwaliteitsprocessen inzake vroege meertaligheid te versterken.

ProMeMoQ wil professionals in de kinderopvang van baby's en peuters ondersteunen in het omgaan met meertaligheid. VBJK ontwikkelde hiervoor, in co-creatie met de sector, de Reflectiewaaier: Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners.

Binnen VBJK werken Hester Hulpia en Brecht Peleman mee aan het Pro-M-project.  Voor meer informatie over het project, kan je ook terecht bij Anouk Van Der Wildt (coördinator van het project), 016/32 69 16.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners

  • Universiteit Gent

    Van bij de start werkt VBJK nauw samen met Universiteit Gent, onder meer met de vakgroep Sociaal Wer...