Switching Talent | Jobshadowen om samen te leren en te vernieuwen

Zeer goede manier van leren. Niet zomaar uit de boekjes, maar onmiddellijk kunnen zien én ervaren hoe het werkt in de praktijk!” (jobshadower)

Switching Talent creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezinnen. Medewerkers uit verschillende basisvoorzieningen gaan jobshadowen in een andere organisatie en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek. In hun eigen samenwerkingsverband verkennen ze hoe ze deze individuele leerervaringen kunnen inzetten om als team verder te bouwen aan toegankelijke en inclusieve basisvoorzieningen.

VBJK en VCOK slaan alvast de handen in elkaar om uitwisselingstrajecten op te zetten voor KOALA-medewerkers en tussen Centra voor Inclusiecoaches en pedagogisch ondersteuners en regionale ondersteuners.

Doelstellingen

Jobshadowen wordt ingezet als instrument voor kwaliteitsverbetering, competentieontwikkeling, expertiseontwikkeling en -deling, om samenwerking te verstevigen … tussen de verschillende organisaties van het lokale netwerk en bijgevolg tussen verschillende ‘sectoren’, maar ook tussen de verschillende netwerken zelf. De uitwisseling ondersteunt je bij het verdiepen van individuele competenties en in het ontwikkelen van nieuwe praktijken binnen jouw eigen organisatie.

We willen:

  • medewerkers inspireren en kansen creëren om hun competenties via werkplekleren en praktijkgerichte methoden te versterken;

  • organisaties via uitwisseling en kritische reflectie ondersteunen in het ontwikkelen van nieuwe praktijken.

Onze ambitie situeert zich in eerste instantie op de kwaliteit van het uitwisselingstraject, de overdraagbaarheid en duurzaamheid van de leerervaringen. Twee doelen staan centraal: inzetten op competentieverhoging van de individuele medewerker en het verhogen van de kwaliteit van de eigen dienstverlening voor kinderen en hun gezinnen. Het kwaliteitskader van KOALA, het pedagogisch raamwerk en MeMoQ gebruiken we als instrumenten en als uitgangspunt voor gedeelde taal bij het onderzoeken van de leervragen.

Voor wie

  • KOALA-medewerkers kunnen binnen hun eigen KOALA-netwerk jobshadowen om zo de werking van hun partnerorganisaties beter te leren kennen of kiezen ervoor om zich te laten inspireren over de grenzen van eigen KOALA heen.

  • We brengen ook de Centra voor Inclusieve Kinderopvang met de diverse organisaties van pedagogisch ondersteuners en regionale ondersteuners samen, zodat in beide netwerken de pedagogisch coaches elkaar kunnen inspireren in het werken aan toegankelijke kwalitatieve en inclusieve basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun gezinnen.

Najaar 2022

In het najaar 2022 starten we met:

VBJK en VCOK nemen deel aan een lerend netwerk over leeruitwisseling met de andere projectpartners die met middelen van ESF-leeruitwisseling organiseren (Blenders, Time4society, Acerta). Samen met deze partners willen we ervaringen over leeruitwisselingen delen, documenteren en een draaiboek ontwikkelen om deze leervorm algemeen ingang te laten vinden.

Switching Talent wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.

Contact voor meer info

Neem contact op met Arne Van Schoors.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Veerle

Medewerkers

Video's

VBJK
VBJK
VBJK