Professionalisering

Kwaliteitsvolle basisvoorzieningen vragen om competente professionals: reflectieve medewerkers die de kans krijgen om te leren van en met elkaar, de kinderen, de gezinnen en de buurt.

VBJK ontwikkelt methodes die medewerkers helpen reflecteren. Hoe doe je dat nu concreet, verschillende perspectieven integreren in je handelen? Wat is precies pedagogisch documenteren? Hoe observeer je de interesses van kinderen, zodat je er beter op kunt inspelen? VBJK werkt ook rond draagkracht, (zelf)evaluatie, het persoonlijk ontwikkelingsplan, interesses en talenten. Zorg dragen voor het welbevinden en de betrokkenheid van medewerkers is voor een goede kwaliteit minstens even belangrijk.

Competente medewerkers in een competent systeem

Want professionaliteit is niet enkel de individuele verantwoordelijkheid van medewerkers, er is een competent systeem voor nodig waarin team, beleid en opleidingen mee zorgen voor professionalisering. Ook daar zet VBJK op in. We reiken nationale en Europese overheden kwaliteitskaders en -criteria aan en werken samen met opleidingsinstituten, trainingscentra, onderzoekscentra en universiteiten. Op die manier is VBJK zelf een schakel in het competente systeem van ECEC (Early Childhood Education and Care).