Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/07/2015
30/11/2017

UNESCO | Workforce Survey

De Sustainable Developmental Goals zijn het vervolg van de Millenniumdoelstellingen: wereldwijde afspraken om bijvoorbeeld armoede en honger te reduceren, gendergelijkheid te bevorderen, het milieu te beschermen, meer natuurlijke energiebronnen aan te boren, toegang tot goede gezondheidszorg te verzekeren, duurzame steden en gemeenschappen te ondersteunen, enzovoort.

Wereldwijd zicht op ECEC professionals

In totaal gaat het om 17 doelstellingen. Ook ECEC ofte Early Childhood Education and Care wordt vermeld. Daarom wil UNESCO wereldwijd in beeld brengen wie professioneel voor kinderen zorgt.

VBJK draagt daartoe bij met adviesverlening en neemt ook deel aan de conferenties:

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Jan.

Foto's

VBJK_UNESCO_bijlage