Vormingspakket bij het Europees Kwaliteitskader

De basis dienstverlening voor jonge kinderen wordt internationaal aangeduid met ECEC: Early Childhood Education and Care. Europa heeft voor deze ECEC een Kwaliteitskader, het European Quality Framework of EQF.

10 principes, 5 bouwstenen

Het EQF bevat tien principes, uitgewerkt in vijf bouwstenen: toegankelijkheid, professionalisering, curriculum, monitoring en beleid. Om professionals op de werkvloer met deze vijf bouwstenen te laten kennismaken, vertaalt VBJK – samen met de partners in dit project – het EQF naar een vormingspakket.

Voor Vlaanderen en Nederland

Het vormingspakket bestaat uit modules die over de verschillende bouwstenen van het EQF gaan. Tegelijk verwijzen de modules ook naar de bestaande (pedagogische) kaders voor kinderopvang in Vlaanderen en Nederland. De rode draad is hoe al deze kaders kunnen helpen om te reflecteren over de kwaliteit van de eigen organisatie.

Getest en goedgekeurd én vertaald

Het vormingspakket is bij verschillende groepen uitgetest en bijgestuurd. ISSA werkt verder aan de ruimere verspreiding en verdieping, zodat ook andere Europese partners dit pakket kunnen gebruiken.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers

Partners