De blik van de Yeti

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Hoe kunnen we jonge kinderen opvoeden tot zelfbewustzijn én verbondenheid? Door kinderen van jongs af aan te helpen bij het uitbouwen van een stevige, meervoudige identiteit. Een identiteit die steeds ook in relatie staat tot anderen.

Wat is opvoeden in diversiteit?

Vandenbroeck neemt je mee op tocht langs de internationale wetenschappelijke literatuur en meer populaire titels zoals Kuifje in Tibet. Hij citeert onderzoeksresultaten en brengt praktijkverhalen uit binnen- en buitenland. Gaandeweg krijg je nieuwe inzichten over opvoeden in diversiteit. Tegelijk reikt dit boek ideeën aan om dit in jouw organisatie concreet aan te pakken.

Waarom opvoeden in diversiteit?

Dit boek toont professionals niet alleen hoé je kunt opvoeden met respect voor diversiteit, maar ook hoe belangrijk dit is. Iedereen heeft er baat bij dat mensen respectvol met elkaar kunnen samenleven, we moeten kinderen daarin begeleiden en ondersteunen. Kinderopvang en school en alle andere organisaties waar jonge kinderen met hun gezin komen, hebben daarin een cruciale rol.

Internationaal verspreid

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Foto's