In verzekerde bewaring

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

In verzekerde bewaring vertelt de geschiedenis van de Vlaamse kinderopvang, van de oprichting van de eerste crèche in 1845 tot de impact van het kwaliteitsdecreet in 2003. Deze grondige studie gaat uit van een aantal actuele vragen. Waarom werd er tot 2014, toen het pedagogisch raamwerk uitkwam, nooit een coherente sociale pedagogiek ontwikkeld in deze sector? Waarom wordt kinderopvang nog steeds beschouwd als een noodzakelijk kwaad?

Kritische pedagogische analyse

Door kinderopvang op die manier in een maatschappelijk context te plaatsen, wordt duidelijk hoe politieke, economische en andere veranderingen telkens weer een invloed hebben op hoe we denken over kinderen, over ouders (toen vaak verengd tot de moeder) en over de opvang. Meteen is dit ook een kritische analyse van de pedagogiek van de kinderopvang – of van het ontbreken ervan. Nog voor het pedagogisch raamwerk tot stand kwam, gaf dit boek al mee hoe een dergelijke pedagogiek ontwikkeld zou kunnen worden.

Onmisbaar in het werkveld kinderopvang

In verzekerde bewaring is onmisbaar voor wie in de kinderopvang werkt / zal werken en wil weten waar alles vandaan komt.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Foto's

Medewerkers

Partners

  • SWP Uitgeverij

    SWP Uitgeverij legt zich toe op pedagogische titels. Talloze VBJK boeken en ook het KIDDO tijdschrif...