Ontmoeten is simpel

Een plek waar gezinnen elkaar tegenkomen, is niet vanzelfsprekend ook een ontmoetingsplek. Ontmoetingskansen creëren tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar het gaat niet altijd vanzelf.

Ontmoeting = plek + beleid

De crèche, de school, het Huis van het Kind zijn zulke plekken: ontmoeting ontstaat er niet vanzelf, je hebt een plan van aanpak nodig. Dit boek legt uit waarom en hoe je werk kunt maken van kleine ontmoetingen.

Koffie? Eenvoudig complex

Ontmoeten is zo simpel, maar als je het wil stimuleren is het ook heel complex. Hoe doe je dat? Is koffie schenken genoeg? Dit boek gebruikt koffie als metafoor om te illustreren hoe ‘eenvoudig complex’ ontmoeting is. Koffie schenken alleen is niet voldoende, er moet ook aandacht zijn voor het sociale. De ruimte voor ontmoeting, de kansen tot contact, moet je letterlijk én figuurlijk open houden.

Sociale steun voor jonge gezinnen

Dit inspiratieboek komt voort uit het doctoraatsonderzoek van Naomi Geens. Zij observeerde en voerde talloze gesprekken met ouders en medewerkers. Wat betekenen sociale steun, sociale cohesie en diversiteit in het dagelijks leven van gezinnen met jonge kinderen? 

Praktische leidraad

Bovenop dit referentiekader biedt het boek ook zeer concrete handvatten om het kleine ontmoeten in de eigen organisatie een plaats te geven. In nauwe samenwerking met VBJK en twee kinderdagverblijven van Stad Gent ontstond een praktische leidraad. Het resultaat is een breed arsenaal aan materialen om het eigen denken, zeggen en doen over het thema ontmoeting onder de loep te nemen.

Ontmoetenissimpel.be

Dit boek geeft je goesting om gezinnen en buurtbewoners in je initiatief te verwelkomen en zo bij te dragen aan de sociale cohesie in de samenleving.

Op ontmoetenissimpel.be vind je alvast:

En binnenkort nog meer concrete materialen!

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Foto's

Medewerkers

Partners

  • SWP Uitgeverij

    SWP Uitgeverij legt zich toe op pedagogische titels. Talloze VBJK boeken en ook het KIDDO tijdschrif...
  • Stad Gent

    Vanuit de ervaringen in pedagogische ondersteuning slaan VBJK en Stad Gent wel vaker de handen in el...