Be-REYN kick-off

28/03/2018 - 28/03/2018

Werk jij vaak met Romafamilies en/of woonwagenbewoners? Wil jij graag mee denken over wat werkt (en wat niet) om de toegankelijkheid voor en de betrokkenheid van Romagezinnen en woonwagenbewoners te versterken?

Kick-off

Woensdag 28 maart 2018 lanceren we Be-REYN, een platform van en voor praktijkwerkers die zich inzetten voor de inclusie van Romafamilies en woonwagenbewoners aan basisvoorzieningen voor jonge kinderen en hun familie. Je krijgt die dag 'werkbare sleutels’ mee die de toegang tot en deelname aan gezinsondersteuning, kinderopvang, onderwijs… mee(r) mogelijk maken. En je zit op de eerste rij voor de lancering van Be-REYN!

Dagschema

Details van het programma vind je verderop.

  • 9u30: onthaal
  • 10u00: welkom en intro Koen Geurts (Foyer vzw)
  • 10u40: inspirerende praktijkverhalen 1 & 2
  • 12u: lunch
  • 13u: inspirerende praktijkverhalen 3 & 4
  • 14u20: dialoogtafels
  • 15u: aanzet tot manifest & officiële start Be-REYN
  • 15u30: einde

Op het programma

Koen Geurts en collega's (Foyer vzw)

Koen Geurts en collega's delen praktijkervaringen van Foyer vzw in het werken met Roma en woonwagenbewoners. Na een korte introductie op de geschiedenis en diversiteit binnen deze groepen, gaan ze in op de structurele drempels die Roma en woonwagenbewoners ervaren. Hoe ga je daarmee om? Wat maakt het zo interessant om met Roma en woonwagenbewoners samen te werken? In deze intro krijg je meteen een paar handelingsprincipes mee.

Inspirerende praktijk 1: Woonwagenterrein (Mortsel)

Schepen Gitta Vanpeborgh en coördinator Oksana Odnolko vertellen over recente, positieve omwentelingen op het residentieel woonwagenterrein in Mortsel. Daar groeien projecten op verschillende levensdomeinen: van het schoolgaan van de kinderen, de tewerkstelling van buurtbewoners, de emancipatie van vrouwen, gezond leven en eten tot inspraak en betrokkenheid. Hoe groeien deze projecten uit tot momenten waarbij deelnemers uiteindelijk gaan uitwisselen? Waarom neem je geen toezichtsfunctie op? Hoe werk je samen met andere partners? Hoe werk je aan de relatie tussen de gezinnen en de scholen? Maak kennis met de aanpak, de succescriteria, de valkuilen, de resultaten en de manier waarop Mortsel ook in de toekomst met de woonwagenbewoners wil samenwerken.
Bekijk de PowerPointpresentatie.

Inspirerende praktijk 2: IEM-jongeren (Gent)

In december 2015 startte Stad Gent 'IEM-jongeren': de integrale aanpak van jongerenproblematiek met Intra Europese Migratie-achtergrond. Sarah Terwecoren coördineert dit jongerenproject. Ze vertelt over de intensieve, preventieve samenwerking tussen veldwerk en hulpverlening enerzijds en politie en justitie anderzijds. De focus op jongeren en hun gezinscontext en de samenwerking met buurtstewards laten alvast hoopvolle, positieve evoluties zien.

Inspirerende praktijk 3: Kind & Gezin werkt samen met Romabuurtstewards (Sint-Niklaas)

In Sint-Niklaas werken de verpleegkundige, de gezinsondersteuner en de buurtstewards constructief samen in de ondersteuning van Romafamilies met jonge kinderen. Ze organiseren vormingsmomenten over verschillende thema’s, benutten de consultaties om ‘aanwezig en beschikbaar’ te zijn en zetten in op ontmoeting tussen jonge moeders. Fatime Karamani en Elise Van De Graaf (Kind & Gezin) vertellen samen met Elien Van Gasse en Nicole Permentier (buurtstewards Stad Sint-Niklaas) over deze samenwerking en over de (voortdurende) zoektocht om verbinding te maken met en tussen de Romafamilies en de voorzieningen voor jonge kinderen. 
Bekijk de PowerPointpresentatie.

Inspirerende praktijk 4: Taalbubbels+ (Antwerpen)

Taalbubbels+ is een inburgeringsprogramma voor laaggeletterde moeders én kinderen tot 3 jaar. In Huis van het Kind Deurne-Noord nemen Romamoeders deel aan Taalbubbels+: een geïntegreerd programma met lessen maatschappelijke oriëntatie in het Servo-Kroatisch, lessen Nederlands, opvoedingsondersteuning met een wekelijks interactiemoment moeder-kind en kinderopvang ter plaatse. Verschillende organisaties slaan hiervoor de handen in elkaar. Lana Macanovic (Atlas vzw, Integratie & Inburgering Antwerpen) en Natasja Naegels (De Schoolbrug vzw) vertellen hoe ze de vrouwen toeleidden en Romamoeders motiveerden, welke lesinhouden ze eventueel aanpasten, welke praktische maatregelen genomen zijn om de bijeenkomsten te organiseren ... Het zoeken naar antwoorden op deze vragen levert boeiende inzichten op.
Bekijk de PowerPointpresentaties: Taalbubbels 1 en Taalbubbels 2.

Dialoogtafels, manifest & officiële start Be-REYN

Op het einde van de dag blikken we samen terug. Wat neem je mee uit de intro en de verschillende praktijkverhalen? Wat kan Be-REYN voor jouw organisatie betekenen? Wat verwacht je van Be-REYN? We stellen ook een manifest voor, een eerste kadertekst die het netwerk schwung geeft om samen te werken aan de inclusie van Romagezinnen en woonwagenfamilies. 
Hier vind je het manifest.

Praktisch

Wanneer? Woensdag 28 maart, van 9u30 tot 15u30.

Waar? Kind & Gezin Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Klik hier voor de wegbeschrijving.

Prijs? Deze kick-off is gratis, broodjeslunch inbegrepen.

Ja, ik kom naar de kick-off

Schrijf je in via de knop rechtsboven.

Na de kick-off: intervisietraject

Na de kick-off gaat Be-REYN verder met een intervisietraject en thematische sessies voor geëngageerde praktijkwerkers uit alle basisvoorzieningen voor jonge kinderen: leerkrachten, regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind & Gezin, begeleiders uit de kinderopvang, pedagogisch coaches, brugfiguren … 

Kun je niet naar de kick-off komen maar blijf je wel graag op de hoogte? Mail naar Diana Scamburova, zij informeert je over het vervolg van het Be-REYN project.