Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/01/2017
31/12/2018

Be-REYN | Platform voor inclusie van Romafamilies

Hoe zorgen we dat Romafamiilies en woonwagenbewoners beter toegang krijgen tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jonge voorzieningen? Hoe kunnen we medewerkers inspireren om de drempels te verlagen? Hoe kunnen we medewerkers ondersteunen om met Romafamilies en woonwagengezinnen samen te werken?

Grote nood

Uit gesprekken met praktijk- en beleidmedewerkers blijkt een grote nood aan uitwisseling, over steden heen. Professionals die zich inzetten voor Romagezinnen en/of woonwagenbewoners verlangen naar een forum waar ze over hun ervaringen kunnen spreken en kunnen reflecteren over hun aanpak.

Activiteiten Be-REYN

Be-REYN wil vooral een lerend netwerk  zijn waar medewerkers elkaar kunnen ontmoeten, inspiratie krijgen en ideeën kunnen uitwisselen over hun werk met kinderen en gezinnen.

Be-REYN wil deze professionals ondersteunen en versterken. Daarom biedt Be-REYN vanaf september thematische sessies en een intervisietraject aan voor alle medewerkers die met Romafamilies en Woonwagenbewoners samenwerken. We organiseren tevens een trefdag voor lokale netwerken m.b.t. het organiseren van sociale ondersteuning op doortrekkersterreinen.
Hier vind je het overzicht van de activiteiten.

Diversiteit bij het personeel

In het najaar 2018 verschuift de focus naar de diversiteit in het personeelsbestand van basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Wat is de huidige stand van zaken en hoe kunnen we die diversiteit verhogen? 

Ontsluiting ondersteunend materiaal

Met Be-REYN willen we de bestaande informatiebronnen (boeken, film, artikels …) over het werken met Romafamilies en woonwagenbewoners beter ontsluiten.

Be-REYN, onderdeel van REYN international

REYN staat voor Romani Early Years Network en is een initiatief van ISSA. In verschillende landen voert REYN actie om basisvoorzieningen voor jonge kinderen beter toegankelijk te maken voor Roma en woonwagenbewoners en het personeelsbestand in deze voorzieningen te diversifiëren.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.