Be-REYN | Platform voor inclusie van Romafamilies

Hoe zorgen we dat Romafamilies en woonwagenbewoners beter toegang krijgen tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jonge kinderen? Hoe kunnen we medewerkers inspireren om de drempels te verlagen? Hoe kunnen we goede praktijken delen?

Grote nood

Uit gesprekken met praktijk- en beleidmedewerkers blijkt een grote nood aan uitwisseling, over steden heen. Professionals in basisvoorzieningen die zich inzetten voor Romagezinnen en/of woonwagenbewoners verlangen naar een forum waar ze over hun ervaringen kunnen spreken en kunnen reflecteren over hun aanpak. Be-REYN speelt in op die nood.

Be-REYN is een (lerend) netwerk

Be-REYN is een (lerend) netwerk van professionals en vrijwilligers die met Roma en woonwagenbewoners werken. Met dat netwerk willen we er mee helpen voor zorgen dat ook kinderen van Roma en woonwagenbewoners toegang hebben tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en er zich goed voelen: consultatiebureaus, inloopteams, kinderopvang, kleuterscholen, Huizen van het Kind. Zo willen we sociale inclusie en respect voor diversiteit promoten en discriminatie van Roma en woonwagenbewoners bestrijden. Want kinder- en mensenrechten gelden ook voor hen.

Kinderen kunnen volop groeien en bloeien in kwaliteitsvolle voorzieningen waar er respect is voor hun etnische en culturele achtergrond. Medewerkers in die basisvoorzieningen zijn zo sleutelfiguren om weerwerk te bieden aan sociale ongelijkheid en structurele discriminatie. Be-REYN wil daarom een inclusieve aanpak verspreiden en constructief mee timmeren aan die basisvoorzieningen. Ervoor zorgen dat die toegankelijk zijn, voor en na de deur. Zo wil Be-REYN ook de stem van Roma en woonwagenbewoners versterken, en hun belangen op verschillende relevante niveaus behartigen.

Waarop focust Be-REYN zich in 2020?

Ook in 2020 wil Be-REYN via uitwisseling, thematische sessies en een intervisietraject praktijk en beleid ondersteunen in het realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen voor Romafamilies en woonwagenbewoners.

  • Samen werk maken van meer sociale ondersteuning voor gezinnen op de doortrekkersterreinen

In navolging van de trefdag ‘Sociale ondersteuning’ willen we de betrokkenen organisaties ondersteunen om werk te maken van meer gezinsondersteuning op het terrein. Het netwerk Be-REYN organiseert daarom een coachingsstraject voor medewerkers die op lokaal niveau een samenwerking willen opzetten met andere organisaties om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen op de terreinen. De begeleiding gebeurt door Kim Janssens van het Minderhedenforum, medewerker VBJK, en Kind en Gezin.

  •  Ondersteunen van professionals uit preventieve gezinsondersteuning in het realiseren van breed toegankelijke basisvoorzieningen met en voor Romafamilies.
  1. Sinds 2019 zijn we gestart met een lerend netwerk voor medewerkers van Kind en Gezin die werkzaam zijn in de regio’s waar veel Romagezinnen verblijven. We onderzoeken de drempels voor en na de deur van de organisatie en zoomen in op het belang van outreachend werken. 
  2. We bespreken ook hoe je een samenwerking met andere organisaties op lokaal niveau kunt opstarten of uitbreiden om nog meer tegemoet te komen aan de noden van gezinnen.
  3. We zetten actief in op de verbinding met Roma-gezinnen en woonwagenbewoners om met en voor hen de kansen tot maatschappelijke participatie te versterken.
  4. De begeleiding gebeurt door medewerkers van VBJK, Kind en Gezin en (ervarings)deskundigen in het samenwerken met Romafamilies.
  • Acties opzetten om meer Roma professionals duurzame tewerkstelling binnen basisvoorzieningen voor jonge kinderen te bieden

In 2020 werken we een sensibiliseringsactie uit voor het betrekken van meer professionals met een Roma/ Woonwagenbewoners-achtergrond in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

Volg ons via onze nieuwsbrief en Facebook

Schrijf je in op de Be-REYN-nieuwsbrief en volg ons op Facebook.

Be-REYN, onderdeel van REYN international

REYN staat voor Romani Early Years Network en is een initiatief van ISSA. In verschillende landen voert REYN actie om basisvoorzieningen voor jonge kinderen beter toegankelijk te maken voor Roma en woonwagenbewoners en het personeelsbestand in deze voorzieningen te diversifiëren.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be

Medewerkers

Partners