Be-REYN intervisietraject | Toegankelijkheid, inclusie en diversiteit

17/09/2018 - 12/12/2018

Be-REYN orgnaniseert een intervisietraject. Met een vaste groep willen we intensief werken rond de thema’s toegankelijkheid, inclusie en diversiteit - telkens in relatie tot het samenwerken met Romafamilies en woonwagenbewoners.

Er zijn drie bijeenkomsten, tijdens elke bijeenkomst vertrekken we vanuit de concrete praktijkverhalen van de deelnemers zelf.

Voor wie?

Geëngageerde praktijkwerkers betrokken op basisvoorzieningen voor jonge kinderen: leerkrachten, verpleegkundigen, gezinsondersteuners, kinderbegeleiders, pedagogisch coaches, brugfiguren, medewerkers OCMW, CAW …

Het ideale scenario is dat je samen met een bondgenoot kunt deelnemen: een collega uit je eigen organisatie of een partner uit je lokaal netwerk. Zo bouwen jullie samen kennis op en is er meteen een groter draagvlak als je later acties opzet. Want dat verwachten we in dit intervisietraject wel een beetje: we hopen dat je de ervaringen en expertise uit de intervisies voor jouw organisatie of jouw netwerk kunt meenemen en uitdragen.

Wat bieden we jou?

We denken in het traject samen na hoe de toegankelijkheid van jouw organisatie geoptimaliseerd kan worden voor kinderen van Roma en Woonwagenbewoners. Daarvoor onderzoeken we de drempels voor en na de deur van de organisatie en zoomen we in op het belang van outreachend werken.

We bespreken ook hoe je een samenwerking met andere organisaties op lokaal niveau kunt opstarten of uitbreiden om nog meer tegemoet te komen aan de noden van gezinnen. Tijdens de intervisies staan we ook regelmatig stil bij onze eigen rol in het werken aan toegankelijkheid voor alle gezinnen en in het respectvol omgaan met diversiteit.

Aanpak?

Ervaringen uitwisselen (via casebesprekingen en vooraf geformuleerde opdrachten), leren van elkaars successen en elkaars critical friend zijn bij het analyseren van knelpunten die zich en cours de route voordoen. Met deze sessie beogen we dat de deelnemers steun vinden bij elkaar en dat er nieuwe perspectieven worden aangereikt.

De begeleiding gebeurt door medewerkers van VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen), Kind & Gezin en (ervarings)deskundigen in het samenwerken met Romafamilies en Woonwagenbewoners.

Jouw engagement?

  • Je neemt deel aan de drie bijeenkomsten.
  • Voor en na elke bijeenkomst kun je tijd vrijmaken voor relflectie en om samen met het team en/of andere partners actie te ondernemen.

Praktisch

Wanneer? Maandag 17 september, dinsdag 13 november, woensdag 12 december, telkens van 13u tot 16u

Waar? Kind & Gezin Academie, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel: wegbeschrijving

Voor wie?

  • voor alle medewerkers van basisvoorzieningen voor jonge kinderen
  • voor alle medewerkers die zich (professioneel en vrijwillig) inzetten voor (een betere) toegankelijkheid voor Roma en Woonwagenbewoners

Prijs? 15 euro, koffie en versnaperingen inbegrepen

Inschrijven? Via de knop rechtsboven

Meer Be-REYN

Ga naar het overzicht van alle activiteiten of lees meer over het Be-REYN project.

Hier vind je een verslag en de foto's van de lancering van Be-REYN (maart 2018).

Wil je teruggaan naar het overzicht met alle activiteiten? Meer weten over het Be-REYN project?