Kleuterparticipatie anders bekeken 17/12/2018

Hoe evolueer je van ouderbetrokkenheid naar een echte ouder-schoolsamenwerking? Met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) werkten zeven scholen aan een wederkerig ouderbeleid. Zo willen die zeven proeftuinen positief wegen op de inschrijving en aanwezigheid van kinderen van vooral niet-EU-burgers (derdelanders). Als een kleuter eenmaal naar school gaat, is open communicatie tussen de school en de ouders een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs.

Op de AMIF-conferentie maak je kennis met het pionierswerk van de proeftuinen. En samen met hen probeer je een antwoord te bieden op:

  • Wat is nodig zodat ouders hun kind met een gerust hart toevertrouwen aan de kleuterschool?
  • Hoe dragen we zorg voor de medewerkers in de kleuterscholen die dat elke dag opnieuw tot stand brengen?
  • Een school staat niet alleen. Wat kunnen welzijnsorganisaties (zoals kinderopvang, inloopteam, Huis van het Kind, Integratie & Inburgering) en lokale besturen in die zoektocht betekenen?
  • Welk soort kleuterschool en pedagogische keuzes zijn wenselijk om de aanwezigheid van kinderen van derdelander-ouders te verhogen?

 

Praktisch

Wanneer? Maandag 17 december 2018, van 9 tot 15.45 uur

Waar? Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel

Voor wie? Scholenteams basisonderwijs, pedagogisch begeleiders, welzijnsorganisaties en lokale besturen die nieuwsgierig zijn naar creatieve praktijken in het versterken van een ouder-schoolsamenwerking

Door wie? Lerend Netwerk AMIF 369, ESF – AMIF, VBJK en Universiteit Gent

Prijs en inschrijven? Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en kan tot 7 december.

Overzicht evenementen

VBJK
VBJK