Workshop Duo-Doebox

21/09/2023 - 21/09/2023

WAT?

In deze workshop sta je stil bij hoe de samenwerking tussen buitenschoolse opvang en basisonderwijs kan bijdragen aan een zorgzame speelleeromgeving voor kleuters en ouders. Je maakt kennis met en wisselt uit over de educare-benadering. Dit is een aanpak waar zorgen, spelen en leren even belangrijk en nauw met elkaar verbonden zijn.

Tijdens de workshop maken we gebruik van methoden en materialen uit de Duo-Doebox. Deze box ondersteunt medewerkers in opvang en onderwijs die hun samenwerken aan een zorgzame speelleeromgeving voor kleuters willen versterken. De box biedt achtergrondinformatie, methoden en materialen om elkaar beter te leren kennen, een gedragen visie te ontwikkelen en acties te ondernemen. Al doende verken je de Duo-Doebox en verzamel je ideeën over hoe je dit in jouw context kunt gebruiken.

VOOR WIE?

  • verantwoordelijken, pedagogisch coaches en ondersteuners in de (buitenschoolse) kinderopvang,

  • directies, pedagogisch begeleiders en onderwijsondersteuners in kleuteronderwijs

  • docenten, leerkrachten en vormingsmedewerkers in opleidingen voor kinderopvang en kleuteronderwijs

  • BOA-medewerkers lokaal bestuur

  • medewerkers van Huizen van het kind.

PRAKTISCH

Wanneer? donderdag 21 september 2023 van 9.30 u. tot 12.30 u. (onthaal vanaf 9 u.)
Waar? VBJK - Raas van Gaverestraat 67 A, 9000 GENT
Kostprijs? 45 euro

Inschrijven?

Volg de link naar het Google Form en vul je gegevens in.