Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen. De vernieuwende projecten die VBJK opzet rond professionalisering sluiten vaak zeer goed bij die doelstelling aan. Net als ESF wil VBJK de maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aangaan. We voeden de professionele ontwikkelingen in de kinderopvang, het kleuteronderwijs en de preventieve gezinsondersteuning.

 

AMIF

Het ESF beheert bovendien het Vlaamse integratieluik van AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Dat fonds is gericht op de versterking van een gemeenschappelijke Europese aanpak van asiel en migratie. Zo gaan er onder meer middelen naar het verbeteren van de toegang tot publieke dienstverlening en is er aandacht voor bepaalde subgroepen (vrouwen, kinderen, jongeren …)

VBJK zet sinds jaar en dag in op de sociale inclusie van maatschappelijk kwetsbare groepen, op sociale functie en  toegankelijkheid van basisvoorzieningen voor jonge kinderen, op respect voor culturele diversiteit en meertaligheid. We hebben rond deze thema’s dan ook een aantal Europese AMIF-projecten lopen.

 

VBJK ambassadeur van ESF

Elk jaar bekroont het ESF-Agentschap Vlaanderen drie promotoren met de titel 'ESF-Ambassadeur'. In 2013 werd VBJK maar liefst twee keer tot ESF-ambassadeur uitgeroepen: voor het project Onthaalouders Sterker Maken en Wanda.

 

Surf naar ESF Vlaanderen en naar AMIF Vlaanderen.