110.000 euro voor meer kleuters

Gent wil er dit schooljaar voor zorgen dat meer kleuters naar school gaan. Daarom starten verschillende Gentse scholen samen met het Onderwijscentrum Gent en de inloopteams van Kind en Preventie zogenaamde 'proeftuinen' op. Gent werkt ook nauw samen met VBJK. In Het Laatste Nieuws lichten beide partners het project toe. En ook nog...

Op 22 september organiseren beide partners in samenwerking met UGent een studiedag rond het thema. "De titel van die studiedag luidt: schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool?", zegt Ellen Rutgeerts, communicatieverantwoordelijke van VBJK. "In tegenstelling tot heel wat andere Europese landen gaan kinderen in ons land al heel vroeg naar school, terwijl in het buitenland vaak een geïntegreerd aanbod van kinderopvang en kleuteronderwijs bestaat. De vraag is dus niet enkel hoe we ouders overtuigen om hun kinderen vaker naar school te sturen, maar ook hoe we scholen beter kunnen afstemmen op kleuters. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen die heel wat leerkrachten vandaag al leveren."