Interviews, reportages & opiniestukken

Als het over kinderopvang, gezinsondersteuning, opvoeden en de transitie naar het kleuteronderwijs gaat, verschijnt VBJK regelmatig in de pers. Hier alvast een selectie artikels, interviews en opiniestukken verschenen vóór 2017. Meer recente artikels vind je in onze pershoek.

Berichten die niet door de media opgepikt worden maar wel een duidelijk standpunt innemen, schrijven we op onze eigen nieuwspagina

Onze opiniestukken

Interviews

Bij het project oudercrèches

Naar aanleiding van het project oudercrèches verscheen een reeks artikels: