DuJo | Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van school

In Vlaanderen staan heel wat werknemers (soms ook werkzoekenden) mee in voor de begeleiding en opvang van schoolgaande kinderen buiten de schooluren. De job van ‘begeleider schoolgaande kinderen’ kent verschillende knelpunten op vlak van werkbaarheid. De (onvrijwillig) deeltijdse contracten, ‘gebroken’ diensten en werkuren die vaak niet compatibel zijn met een eigen gezin, zijn factoren die de job minder aantrekkelijk maken. Dit heeft ingrijpende gevolgen: de sector trekt reeds langere tijd aan de alarmbel omwille van een tekort aan begeleiders. Als een gevolg van dit tekort, staat de uitbouw van broodnodige opvang en vrijetijdsinitiatieven voor schoolgaande kinderen onder druk. Dit is problematisch aangezien het gebruik van buitenschoolse opvang toeneemt.

 

Doelstelling DuJo

Het project DuJo heeft als centrale uitdaging om de job van begeleider schoolgaande kinderen uit te dagen, te herdenken en te innoveren in functie van kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang en werkbaar werk.

Het project DuJo zal uitgevoerd worden aan de hand van de methodologie van Human Centered Design. In de eerste fase (die loopt van januari tot en met september 2020) worden via veldonderzoek nieuwe ideeën gegenereerd om de job van begeleider schoolgaande kinderen te innoveren. We ontwikkelen meer bepaald een vernieuwd concept voor begeleiders schoolgaande kinderen dat meerwaarde heeft voor zowel de kinderen en ouders als voor de begeleiders. 

VBJK is promotor in dit project, VCOK en Arteveldehogeschool zijn projectpartners. 

DuJo wordt gerealiseerd met financiële steun van ESF.